Nieuws - 1 januari 1970

Geldgids en Poenboek loodsen student door beursperikelen en kamerverdriet

Geldgids en Poenboek loodsen student door beursperikelen en kamerverdriet

Geldgids en Poenboek loodsen student door beursperikelen en kamerverdriet

Vreemd genoeg is de Geldgids voor scholieren en studenten, waarvan onlangs een vierde editie uitkwam, zowel bij de studentenbalie van Wageningen Universiteit en de Wageningse Studenten Organisatie (WSO) als bij de landelijke studentenvakbond LSVb onbekend. Vreemd, want het is een handig boekje met een schat aan praktische informatie voor de studerende jeugd. Je zou bijna wensen dat elke eerstejaars student er eentje uitgereikt krijgt. Dat zou Wageningen Universiteit voor de 583 eerstejaars die zich tot nog toe hebben aangemeld slechts zo'n negentienduizend gulden kosten, een luttele 1,2 promille van de vijftien miljoen gulden winst die de universiteit vorig jaar maakte

De Geldgids is een breed naslagwerk voor de studerende jeugd. Naast uitgebreide informatie over kinderbijslag, studiekosten en studiefinanciering vinden studenten er ook hoofdstukken over kamerhuur, samenwonen, belasting, verzekeringen en bijbanen. De auteurs hebben er rekening mee gehouden dat studenten en scholieren soms op minder prettige manieren met de overheid en andere instanties in aanraking komen, want ze leggen duidelijk uit wat de rechten en plichten zijn, hoe je bezwaar- en beroepschriften indient en waar je moet aankloppen voor rechtsbescherming. De hoofdstukken over solliciteren zijn overbodig; daar zijn veel uitgebreidere en betere boeken over. Overbodig is ook het hoofdstukje waarin de verschillende studentenbankrekeningen met elkaar worden vergeleken, temeer daar de conclusie luidt dat de verschillen zeer gering zijn

Een vergelijkbaar boek is het Poenboek, uitgegeven door de Delftse studentenvakbond VSSD. De veertigste editie die daar binnenkort van uitkomt, is vijftien gulden goedkoper dan de Geldgids. Het feit dat het door studenten voor studenten geschreven is, maakt het Poenboek duidelijk beter leesbaar dan de ambtelijke wettentaal van de Geldgids. Het Poenboek is meer toegesneden op de problemen die studenten in de praktijk van de studentenvakbond tegenkomen, en is daardoor veel meer gericht op de studiefinanciering. Daarin graaft het Poenboek dan ook dieper, en is het dankzij de praktijkervaringen van de studentenvakbond ook beter geïnformeerd. Maar als de financiering van je studie eenmaal loopt, heb je meer aan de Geldgids voor scholieren en studenten, want die biedt ook oplossingen voor problemen met hospita's, bazen, stages en de Belastingdienst. M.W


Poenboek, VSSD, 17,50 gulden, verkrijgbaar in de boekhandel of te bestellen bij VSSD, Poortlandplein 6, 2628 BM Delft

Marije Broekhuijsen (18)

Tropisch landgebruik

Vandaag hebben drie mensen uit ons groepje zich verslapen, waaronder ik. Ik was vanmorgen pas om half zes thuis. De wekker van half negen heb ik niet eens gehoord, terwijl we om half tien al moesten ontbijten. Vooral 's avonds is het hier gezellig; overdag is iedereen een beetje lam

Ik heb een leuk groepje. Gelukkig hoeven we geen spenen, wekkers of toeters mee te zeulen. We hebben wel een geel T-shirt, maar dat hebben we alleen op de sportdag aangehad

Als ik ergens lid wordt, is het van Unitas. Bij andere verenigingen dreig je soms al snel uit de toon te vallen; bij Unitas valt iedereen uit de toon

Gisteren hebben we bij KSV gegeten. Het eten was lauw, ze draaiden klassieke muziek en de hele tijd ging die zoemer van het spiraalspel af. Wat me meevalt is dat ik hier wel aardig de weg kan vinden; ik ben nog niet zo heel vaak verdwaald. M.V