Nieuws - 1 januari 1970

Geld voor onderwijsgebouw

Geld voor onderwijsgebouw

Geld voor onderwijsgebouw

Hoe staat het toch met de bijdrage van het ministerie van LNV aan het onderwijsgebouw van de Landbouwuniversiteit? Een maand geleden zou het ministerie per brief uitsluitsel geven over zijn bijdrage. Volgens de directie Wetenschapsbeleid en Kennisoverdracht van het ministerie is de brief weken geleden verstuurd, volgens de universiteit is ie nog niet aangekomen

Navraag leert dat de brief nog niet is verstuurd. De financiële medewerker op het ministerie die de conceptbrief schreef, werkt inmiddels niet meer bij LNV en sindsdien is de brief in duister vaarwater terecht gekomen

Voor uitsluitsel bellen we het hoofd Financiën van het ministerie, ir Gerard Koopstra. Die bevestigt dat de bijdrage van het ministerie aan het gebouw, zo'n vier tot vijf miljoen gulden, overeind staat. We doen de toezegging gestand. Hij wacht echter op de begroting van het gebouw. Ik wil wel eens een fatsoenlijk plaatje zien van het bouwplan, hoeveel het gebouw kost en in welk jaar de universiteit het geld nodig heeft.

Wat de universiteit mogelijk parten speelt, denkt Koopstra, is dat ze te veel ministeriële afdelingen spreekt: Wetenschapsbeleid, de facilitaire dienst en Financiën. Dat kan tot verwarring leiden. De universiteit moet zaken doen met Koopstra - even een plan opsturen. A.S