Nieuws - 17 december 2012

Geld voor Wetsus en Dairy Campus

De financiering van waterinstituut Wetsus en Dairy Campus, het praktijkonderzoekscentrum van Wageningen UR in Leeuwarden, is rond. Met dank aan een stimuleringspotje voor economische ontwikkeling in Noord-Nederland.

wetsus-research-350px.jpg
Dairy Campus ontvangt voor de komende jaren 20 miljoen euro van de overheid om een praktijkcentrum te bouwen bij proefbedrijf Nij Bosma Zathe en onderzoeksprojecten te financieren voor praktijkonderzoek in de melkveehouderij. Vijftien miljoen komt van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP). Dit is een fonds van de Rijksoverheid voor de noordelijke provincies ter compensatie van het afblazen van de Zuiderzee-spoorlijn. De provincie Friesland en gemeente Leeuwarden dragen samen 5 miljoen bij aan Dairy Campus.
Deze bijdragen aan het praktijkcentrum waren twee jaar geleden al toegezegd, maar de discussie over de subsidievoorwaarden kostte tijd, zegt Kees de Koning, manager van Dairy Campus. Door de toewijzing kan de concentratie van het melkvee-praktijkonderzoek in Leeuwarden en de verplaatsing van de Waiboerhoeve uit Lelystad nu worden uitgevoerd.
Wetsus krijgt 38 miljoen euro voor de komende zeven jaar uit het REP-programma. De financiering maakt deel uit van publiek-private onderzoeksprojecten die zijn toegekend door de topsector Water. Daarmee heeft Wetsus de komende jaren een onderzoeksbudget van 20 miljoen euro per jaar en is de toekomst van het watertechnologie-onderzoek gewaarborgd, schrijft Wetsus op haar website.