Nieuws - 2 april 2018

Geld verdienen met octrooien en apps

tekst:
Albert Sikkema

Nu de overheid minder onderzoeksopdrachten geeft, moet Wageningen Research op zoek naar andere manieren om geld te verdienen. Resource vroeg experts binnen de organisatie om suggesties en kreeg er twee: meer octrooien aanvragen en meer apps verkopen.

© Sven Menschel

De Wageningse onderzoekinstituten doen nu veel gesubsidieerde publiek-private onderzoeksprojecten waar geld bij moet. Daarom moet er ook winstgevend contractonderzoek komen, zodat Wageningen Research zelf weer in onderzoek kan investeren. Maar welke verdienmodellen heb je daarbij nodig, vraagt directeur Ernst van den Ende van de Plant Sciences Group zich af. Hij is een van de trekkers van de werkgroep die met het oog op het nieuwe strategische plan nadenkt over het businessmodel van Wageningen Research (zie laatste paragraaf).

De Wageningse onderzoekers moeten hun vindingen vaker beschermen met een octrooi, vindt Paul van Helvert, manager intellectual property bij WUR. Octrooien passen in een onderzoeksstrategie waarin je je kennis duidelijk aanbiedt op de onderzoekmarkt. Als die markt behoefte heeft aan beschermde kennis, dan octrooieer je die. Je moet dus weten waar de bedrijven in jouw onderzoeksveld behoefte aan hebben, aldus Van Helvert.

Momenteel vraagt WUR gemiddeld twintig octrooien per jaar aan. Met een actiever octrooibeleid kan dat aantal verdubbelen, denkt Van Helvert. De meeste octrooien leveren weinig directe inkomsten op, maar sommige zijn veel waard. Al met al word je dus niet rijk van octrooien, maar ze beschermen je positie en leveren nieuwe opdrachten en omzet op.

Volgens Ruud van den Bulk, manager business development bij de Plant Sciences Group, kunnen de instituten ook meer apps verkopen. ‘Onze onderzoekers ontwikkelen allerlei modellen, bijvoorbeeld op het gebied van gewasgroei, klimaat en dierziekten. Die modellen zijn beschermd door auteursrecht. Dat betekent dat WUR eigenaar is van de software en broncode. Die modellen kun je exploiteren zodat anderen ermee kunnen rekenen. Je kunt ze bijvoorbeeld aanbieden in de vorm van een app.’

Daar zijn al meerdere voorbeelden van. Een oud-medewerker van WUR is gewasgroeimodellen voor de glastuinbouw gaan exploiteren met zijn bedrijf B-Mex. Hij levert software voor beslissingsondersteuning in de tuinbouw op basis van computermodellen van WUR. En WUR heeft een app ontwikkeld voor akkerbouwers die plantenziekten voorspelt en advies voor bestrijding geeft. De app is een nieuw verdienmodel voor alle kenniseenheden, zegt Van den Bulk.

Thema: Businessmodel

WUR wil komend najaar een nieuw strategisch plan presenteren. Een van de tien thema’s die daarin aan bod komen, is het businessmodel van Wageningen Research. Wil je hierover meepraten? Dat kan. De themawerkgroep heeft nog geen data voor discussiebijeenkomsten, maar je kunt je alvast aanmelden bij Jeanine van der Straten, jeanine.vanderstraten@wur.nl.