Nieuws - 1 januari 1970

Geld Bernhard helpt schaap in Himalaya

Het bedreigde wilde schaap bharal uit de Himalaya heeft veel te verduren van de groeiende veestapel van de inheemse bevolking. Dat blijkt uit een experiment van de leerstoelgroep Resource ecology. Het onderzoek is door de bevolking goed ontvangen en krijgt een vervolg dat het schaap moet helpen, met geld van prins Bernhard.

Volgens dr Sip van Wieren van de leerstoelgroep Resource ecology is er lange tijd van uitgegaan dat de mensen in de Himalaya leefden in harmonie met de natuur. Uit het onderzoek van de leerstoelgroep blijkt echter dat het gedomesticeerde vee - koeien, schapen, geiten en ezels - zoveel graast dat de wilde soorten - yaks, steenbokken, wilde ezels en de bharal - langzaam worden verdrongen. De bharal, een blauwschaap met kenmerken van zowel geit als schaap dat volgens sommigen zelfs de basis vormt van beide soorten, is een bedreigde diersoort.
Bewoners van de Himalaya en onderzoekers gingen ervan uit dat de afgekloven graslanden in het gebied natuurlijk waren, maar uit het begrazingsexperiment blijkt dat dat niet zo is. Vijf jaar geleden is met Nederlands geld een stuk land van begrazing door vee uitgesloten. Volgens Van Wieren is de vegetatie op dat stuk land weer teruggekomen. 'De bharal heeft daar enorm op gereageerd.' Het experiment van de leerstoelgroep Resource ecology leerde dat de bharal het veel beter doet als land wordt uitgesloten van begrazing door vee.
De bevolking van het dorp waar het experiment werd uitgevoerd, wil volgens Van Wieren graag verder, en een naburig dorp wil ook meedoen. Hoewel de dorpelingen met de teelt van erwten voor alternatieve inkomstenbron kunnen zorgen voor de noodzakelijke wegvallende veeteelt is er geld nodig om de graasrechten en de inkomstenderving af te kopen. Daarvoor is vlak voor de dood van prins Bernhard 35.000 euro beschikbaar gekomen uit het particuliere natuurfonds van de prins. / MW