Nieuws - 1 januari 1970

Gekozen burgemeester ‘geen goed idee’

‘Ik ben er nu nog sterker van overtuigd dat dit geen goed idee is.’ Dat was een veelgehoorde mening na afloop van een discussie met D66-minister Thom de Graaf op Unitas. Het bliksembezoek op dinsdagavond 28 februari was onderdeel van De Graafs landelijke campagne voor het gekozen burgemeesterschap. Met het bezoek aan Wageningen sloot de minister de tweede dag van zijn vierdaagse ‘burgemeestertoer’ langs veertig gemeenten af. Het debat bij jongerenvereniging Unitas trok rond de honderd belangstellenden, zowel studenten als raadsleden en andere geïnteresseerden.

De meningen over het gekozen burgemeesterschap bleken vóór aanvang van het debat veelal neutraal tot ronduit negatief.
In krap veertig minuten leidde presentator Lennart Booij soepeltjes de discussie tussen De Graaf, burgemeester Alexander Pechtold van Wageningen en het publiek. De Graaf kreeg veel bijval van Pechtold – een partijgenoot - die ‘liever door dertigduizend dan door negen mensen’ gekozen wordt.
Naast de veelgehoorde vrees voor populistische kandidaatburgemeesters kwamen er uit het publiek meer kritische kanttekeningen. Wie financiert bijvoorbeeld de campagnes van de kandidaten? En zal meer macht voor de burgemeester ten koste gaan van de macht van de gemeenteraad?
De Graaf, gezeten op een kruk voor de schemerige bar, draaide vermoeid maar strijdlustig zijn voorbereide verhaal af. ‘Wie heeft in de Verenigde Staten de macht, de president of het parlement?’, zo vergeleek hij de gekozen burgemeester en de gemeenteraad met het Amerikaanse systeem. Hij pleitte voor het belang van politieke macht en tegenmacht, ‘checks and balances’. ‘Wie voornamelijk bezwaren ziet, stelt maar weinig vertrouwen in de kiezers’, aldus de Graaf.
De discussie eindigde abrupt en Booij bedankte het publiek ‘dat bewees dat jongeren wel degelijk goed kunnen luisteren’.
Pechtold bleef optimistisch, ondanks het feit dat het publiek zich niet gemakkelijk liet overtuigen. Hij zei trots te zijn op de kritische studenten. ‘Maar onderzoek wijst al jaren uit dat zeventig procent van de Nederlanders positief staat tegenover de gekozen burgemeester. Dat hoor je soms niet op dit soort bijeenkomsten, de voorstanders zitten vaak thuis.’ / TS