Nieuws - 1 januari 1970

Gekleurde berichtgeving?

Wat is waar? Het is maar van wie je het hoort. Een boodschapper kiest uit, husselt en duidt. En daarom verschijnen er vaak nieuwsberichten in de media waar de mensen áchter dat nieuws het maar half mee eens zijn. Wageningse managers klagen hier wel eens over. Maar dat zelfs de besten ten prooi kunnen vallen aan dit fenomeen, blijkt uit het Wageningen UR Elektronisch Bericht (WEB) van 4 november.

Daarin bericht de afdeling over de score van de universiteit in het rapport ‘Kennis in kaart’, dat het ministerie van Onderwijs onlangs publiceerde. De puntsgewijze opsomming vermeldt als eerste dat het aantal afgestudeerden in de bètatechniek bij Wageningen Universiteit in 2002 en 2003 gelijk bleef en dat de universiteit daarmee een gedeelde achtste plaats inneemt. Wat echter niet wordt vermeldt, is dat Wageningen nooit bètatechniekstudenten aflevert. Alle Wageningse afgestudeerden worden door het ministerie van OCW namelijk gerekend tot de sector 'landbouw' en het aantal is dus al jarenlang nul.
Elders wordt genoemd hoeveel onvoldoende en excellente scores Wageningen in de meest recente visitatierapporten kreeg, maar niet hoe deze scores zich verhouden tot andere universiteiten. Zonder een enkele onvoldoende scoort Wageningen daar het hoogst, maar met 0,7 procent excellente scores staat de universiteit onderaan. De Universiteit Utrecht staat één plaatsje hoger met 2,1 procent, maar de afstand tot de koplopers is erg groot. Maastricht, Delft en Twente scoren elf procent of meer excellente scores.
Over het percentage buitenlandse studenten wordt in de samenvatting niet gerept. Dat is vreemd, want het is alom bekend dat deze groep erg belangrijk is voor Wageningen. Eerder dit jaar pleitte bestuursvoorzitter prof. Aalt Dijkhuizen nog voor het behoud van bekostiging van niet-EU-studenten. Hij noemde de afschaffing hiervan toen zelfs een ‘gevoelige tik’, juist omdat Wageningen ‘relatief veel internationale studenten’ telt. In het rapport valt het percentage buitenlandse studenten aan Wageningen Universiteit echter opvallend laag uit en Wageningen eindigt als elfde van de dertien Nederlandse universiteiten. De oorzaak hiervoor ligt overigens waarschijnlijk in de manier van tellen, waarbij een grote groep onterecht niet als buitenlands wordt bestempeld. / JH