Nieuws - 17 november 2015

‘Geitenwollensokken onslijtbaar’

tekst:
Koen Guiking

Geitenwollensokken zouden slechter zijn voor het milieu dan nylon kousen, aldus Milieu Centraal. Daar valt wel wat op af te dingen.

Schapen op de hei. Foto: Wytze

Wol komt van schapen, en dat zijn herkauwers die het broeikasgas methaan uitstoten, beargumenteert Milieu Centraal, dat onderzoeksbureau CE Delft inhuurde om te onderzoeken welke kleding het minst milieubelastend is. Daarnaast hebben grazende schapen veel land nodig en is het scheren vaak dieronvriendelijk, stelt de milieuorganisatie.

‘Het is maar net hoe je het sommetje maakt’, zegt Rita Hoving van Wageningen UR Livestock Research. ‘In Nederland worden schapen niet gehouden om hun wol. Het is een bijproduct.’ Vlees, melk of natuurbeheer (heide) zijn de redenen waarvoor mensen schapen houden. De methaanuitstoot toeschrijven aan wolproductie, is dus niet helemaal eerlijk.

Ten tweede, zegt Hoving, grazen schapen vaak op landbouwgrond die niet efficiënter gebruikt kan worden, zoals op dijken. ‘Anders hadden daar wel koeien gestaan. Die leveren meer op.’

En wat te denken van dit argument? ‘Geitenwollensokken zijn onslijtbaar. Is dat wel meegenomen in de levenscyclusanalyse?’