Nieuws - 1 januari 1970

Gehandicapte student blij met Wageningen

Heb je een handicap? Ga naar Wageningen. Daar zijn studenten met een functiebeperking het best te spreken over hun universiteit.

Dat blijkt uit cijfers in de Keuzegids Hoger Onderwijs van het expertisecentrum Choice, die deze week is verschenen. Wageningen Universiteit krijgt van de gehandicapte studenten een 7,2. Universiteit Twente staat op de tweede plaats met een 7,0 en Maastricht op de derde met een 6,9. Eindhoven is hekkensluiter met een 5,7.
Choice baseert zich op de antwoorden van gehandicapte studenten in de landelijke studentenenquĂȘte. Omdat het aantal gehandicapte studenten niet groot is, zijn de cijfers berekend met de oordelen van de afgelopen twee jaar.
Gehandicapten zitten lang niet allemaal in een rolstoel. De helft van alle studenten met een functiebeperking heeft dyslexie (een leesstoornis) of dyscalculie (een rekenstoornis). Een vijfde heeft psychische problemen of een chronische ziekte. Zij krijgen soms ten onrechte het verwijt lui of dom te zijn. Aan de Universiteit Twente weten de docenten het meeste begrip voor hen op te brengen; ze krijgen daar een 7,6 voor. Aan de Universiteit van Amsterdam vinden de gehandicapten hun docenten minder begripvol. Ze geven een 5,6. / HOP