Nieuws - 1 januari 1970

Gefaseerde verhuizing naar Forum

Het Forum, het nieuwe onderwijsgebouw op De Born, wordt vanaf augustus 2006 waarschijnlijk in fasen betrokken door de nieuwe bewoners. ‘Hogeschool Larenstein en de Bibliotheek gaan als eerste en de andere bewoners komen later aan de beurt’, aldus Richard Mooijman van ABT Adviseurs.

Mooijman, die optreedt als projectmanager voor de nieuwbouw op De Born, was een van de sprekers op de informatiebijeenkomst over de inrichting van het Forum, donderdagmiddag 26 mei. In de oorspronkelijke plannen werd er steeds vanuit gegaan dat het gehele gebouw in de zomer van 2006 door de nieuwe bewoners betrokken zou worden. Een verhuizing in de vakantieperiode maakt het eenvoudiger de apparatuur van practicumzalen en laboratoria naar het gebouw te verhuizen. De medewerkers van Hogeschool Larenstein in Deventer wilden ook in de zomermaanden verhuizen zodat ze met ingang van het studiejaar 2006-2007 volledig in Wageningen van start kunnen gaan.
Mooijman sluit nog steeds niet uit dat deze oorspronkelijke planning gehaald wordt, maar dit valt volgens hem ‘bij zo’n groot bouwproject nooit honderd procent te garanderen’. Voor het geval de bouw vertraging oploopt is er nu een prioriteitenlijstje gemaakt, dat ter goedkeuring wordt voorgelegd aan de raad van bestuur.
Een verhuizing terwijl de afbouw nog steeds in volle gang is kan tot overlast leiden, erkent Mooijman. ‘De ervaring leert dat het heel belangrijk is te zorgen voor een goede klachtencommissie, zodat de overlast tot een minimum wordt beperkt’.
Volgens architect Paul Wintermans wordt het Forum met de gigantische afmetingen van zeventig bij zeventig meter een gebouw dat ‘minstens honderd jaar moet meegaan’. ‘Het is ook eigenlijk geen gebouw, maar eerder een binnenstad’, aldus Wintermans. Het Forum krijgt volgens hem van binnen een ‘zachte uitstraling’ door het gebruik van houten betimmering. ‘Voor de kasten in de bibliotheek wilden we eerst ook hout, maar dat werd toch een beetje te houtje-touwtje, te padvinderachtig. Waarschijnlijk kiezen we daarom voor een iets meer technische uitstraling, want Wageningen is toch ook een technische universiteit’.
Ook wil hij ‘de botten van het gebouw zichtbaar maken’ door kabelgoten niet weg te werken, maar juist te gebruiken. Bij de aanwezigen ontstond de angst dat hierdoor stofnesten ontstaan. Ook stonden met name studenten zeer kritisch tegenover het plan van de architect geen planten in het gebouw toe te laten. ‘Ik vind dat je het niet kunt maken planten te martelen’, aldus Wintermans. / GvM