Nieuws - 7 juni 2007

‘Geen veto op Resource’

De raad van bestuur wil een open debat binnen Wageningen UR niet in de weg staan. ‘Wij hebben niks te verbergen en er is geen sprake van een veto over berichten in Resource’, zei bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen in de gezamenlijke vergadering (GV) van de ondernemings- en studentenraad op woensdagmiddag 8 november.

De GV had de zitting aangevraagd naar aanleiding van de omvorming van Wb tot Resource, en de nieuwe afspraken over de formule van het weekblad. Doordat nieuwsvoorziening via intranet de ruggengraat van de bestuurlijke berichtgeving moet gaan vormen, richt Resource zich meer op achtergronden, verdieping, debat en opinies.
De discussie in de vergadering spitste zich toe op de inperking van de redactionele vrijheid rond bestuurlijke berichtgeving, de gebrekkige informatievoorziening rond de verandering van bladformule en de aanwezigheid van het hoofd communicatie bij het redactieoverleg. OR-lid prof. Wim Heijman: ‘Controle past niet bij vrije journalistiek en hoort niet thuis bij onze organisatie. We hadden een onafhankelijk weekblad en dat hebben we nog steeds heel hard nodig.’
Dijkhuizen hield staande dat er geen controle is op wat medewerkers en studenten in het blad zeggen. Bij de nieuwe afspraken rond bestuurlijk nieuws is volgens hem geen sprake van een veto. Het gaat bovendien specifiek over berichten die de organisatie financieel kunnen schaden of tot onnodige misverstanden en onrust kunnen leiden. ‘Een medewerker moet nooit als eerste uit een krant lezen dat zijn baan zal verdwijnen’, aldus Dijkhuizen.
De restricties gelden ook met name op de timing van de publicatie, zei hij. ‘Als de feiten kloppen kan het artikel gewoon in het volgende nummer geplaatst worden.’ Beslissing tot plaatsing van artikelen wordt genomen door de hoofdredacteur. Alleen in uitzonderlijke gevallen – Dijkhuizen schat ‘hooguit enkele keren per jaar’ – volgt overleg tussen de bestuursvoorzitters van Wageningen UR en uitgever Cereales. ‘Dat is geen veto, wij zijn geen politbureau’, aldus Dijkhuizen.
De bestuursvoorzitter verontschuldigde zich voor het feit dat de nieuwsvoorziening via intranet veel te laat van start is gegaan. Ook betreurt hij het dat iedereen het verdwijnen van Wb heeft moeten lezen in het eerste nummer van Resource. Samen met rector Martin Kropff deed hij de oproep om Resource meer als platform van opinies en discussie te gebruiken.
De raad van bestuur beloofde verder om de verplichte aanwezigheid van een communicatiemedewerker bij de wekelijkse redactievergadering van Resource te heroverwegen. / Gert van Maanen