Nieuws - 1 januari 1970

Geen vertraging bij Wageningse bama

Studenten in Wageningen mogen aan hun master beginnen als ze nog geen bachelordiploma hebben. Hierdoor lopen ze geen extra vertraging op, zoals bij sommige andere universiteiten wel het geval is.

Omdat er geen landelijk beleid is geformuleerd, kunnen universiteiten zelf bepalen hoe ze met de overgang van de bachelor naar de master omgaan. Enkele universiteiten, zoals de Universiteit Utrecht, kozen voor de zogeheten ‘harde knip’: studenten moeten daar beschikken over een bachelordiploma alvorens aan de master te mogen beginnen. Dat kan betekenen dat je bijna een half jaar extra vertraging kunt oplopen. Wie een week te laat zijn bachelorvakken afrondt, kan gewoonlijk pas zes maanden later, bij het eerstvolgende instroommoment, van start.
Wageningen koos voor de ‘zachte knip’: bachelorstudenten mogen met MSc-vakken beginnen wanneer ze tenminste 150 ECTS van hun bacheloropleiding gehaald hebben. / JH, HOP