Nieuws - 22 september 2016

Geen verrassingen voor WUR op Prinsjesdag

tekst:
Albert Sikkema

De universiteit krijgt volgend jaar 2 procent meer Rijksbijdrage van het ministerie van Economische Zaken, Wageningen Research teert verder in. Geen verrassingen dus in de schrale kennisbegroting.

De universiteit ontvangt in 2017 185,7 miljoen euro van het ministerie van Economische Zaken, blijkt uit de Rijksbegroting die het kabinet op Prinsjesdag presenteerde. Dit jaar kreeg de universiteit 182,9 miljoen, maar bij dat bedrag zat een post van acht ton voor loon- en prijscompensatie die de universiteit eigenlijk in 2015 had moeten ontvangen. Als we die acht ton  uit de bijdrage van 2016 halen, krijgt de universiteit komend jaar keurig twee procent meer Rijksbijdrage dan dit jaar.

Dat is volgens afspraak, want ministerie en universiteit hebben ooit afgesproken dat het budget van de universiteit met niet meer dan 2 procent groeit of daalt. De universiteit wil van die afspraak af, omdat de studentenaantallen sterk groeien en ze op basis daarvan meer inkomsten zou moeten krijgen, maar het ministerie houdt er aan vast.

Puzzel
Voor de Wageningse onderzoeksinstituten is de EZ-begroting een flinke puzzel, omdat het ministerie de uitgaven aan de Wageningse instituten onder meerdere posten boekt. Bas Wessels, directeur Corporate Finance & Control van WUR, denkt dat de begroting overeenkomt met de kaderbrief die WUR in juli van het ministerie ontving. In die brief dalen de uitgaven aan de onderzoekinstituten komend jaar met 3,7 miljoen euro ten opzichte van dit jaar.

De korting op strategisch en toegepast onderzoek past in een reeks en is het resultaat van oude besluitvorming van het kabinet Rutte II. Dit jaar kregen de instituten al 2,9 miljoen minder, na volgend jaar volgt  in 2018  nog een korting van 1,4 miljoen. De korting op de instituten bedraagt daarmee 8 miljoen euro in drie jaar tijd.

Minder
Komend jaar krijgt Wageningen Research zo’n 2 miljoen minder uit de topsectoren dan dit jaar. Bovendien daalt de bijdrage voor beleidsondersteunend onderzoek met 1,2 miljoen en krimpt het budget voor wettelijke onderzoekstaken met een half miljoen. Volgend jaar ontvangen de Wageningse instituten ruim 62 miljoen voor wettelijke onderzoekstaken, circa 13 miljoen voor kennisbasis, 44,5 miljoen uit de topsectoren AgriFood en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen en circa 17 miljoen voor beleidsondersteunend onderzoek. In totaal zo’n 137 miljoen euro.

Voedselbeleid
In de begroting van EZ staat de verschuiving van een landbouwbeleid naar een voedselbeleid centraal. Het ministerie wil een voedselagenda uitwerken, waarbij de overheid met bedrijven en organisaties in de voedselketen een veilig en gezond, ecologisch houdbaar en robuust voedselsysteem moet ontwerpen.

De voedselagenda is het enige beleidspotje voor onderzoek en innovatie dat groeit. De onderzoeksubsidies voor duurzame veehouderij en plantaardige productie lopen terug. Het innovatiebudget groen onderwijs is gestopt, net als de tijdelijke stimulering van voedings- en biobased onderzoek van TNO en Wageningen Research. De uitgaven per student op de universiteiten dalen komend jaar met 3 procent. De kennisinstellingen profiteren dus niet van het economisch herstel in Nederland.