Nieuws - 20 september 2007

Geen verrassingen op Prinsjesdag

De rijksbegroting bevat geen grote verrassingen voor Wageningen UR. De instituten leveren volgens verwachting in, de hogeschool en de universiteit kunnen rekenen op gelijkblijvende budgetten. De raad van bestuur zegt in een reactie ‘voorzichtig optimistisch’ te zijn over de begroting.
De onderzoeksinstituten leveren al jaren in. Ook volgend jaar komt er minder geld uit Den Haag. Voor beleidsondersteunend onderzoek en wettelijke onderzoekstaken is 121 miljoen begroot, 12 miljoen minder dan in 2007. Het budget voor kennisbasis daalt met ruim anderhalf miljoen euro tot 48,5 miljoen.
Het ministerie van LNV gaat meer geld uittrekken voor dierenwelzijn, duurzame visserij en het stimuleren van groene energie in de glastuinbouw. Hoeveel extra geld dat zal opleveren voor onderzoek is nog niet duidelijk, maar de raad van bestuur van Wageningen UR gaat er wel van uit dat er ‘kansen komen’ voor extra onderzoek naar dierenwelzijn, groene economie en de ecologische hoofdstructuur.
Ook de begroting van het ministerie van onderwijs laat geen grote verschuivingen zien. Minister Plasterk trekt ruim veertig miljoen uit om het universitaire onderwijs over de hele breedte te versterken. In de wetenschap besteedt hij het geld liever aan toponderzoekers. Plasterk kiest voor jonge, veelbelovende wetenschappers: de ‘vernieuwingsimpuls’ van NWO krijgt er structureel 25 miljoen euro bij en komt uit op een budget van 75 miljoen euro in 2008 en 150 miljoen euro vanaf 2009.
Honderd miljoen van het uiteindelijke budget komt uit de bekostiging van de universiteiten. Daar staat tegenover dat de universiteiten in de toekomst geen extra geld meer hoeven te betalen als een wetenschapper zo’n NWO-beurs krijgt.
Het kabinet geeft volgend jaar minder uit aan toegepast en maatschappelijk relevant onderzoek. Het heeft bijvoorbeeld de smart mix afgeschaft. Dat was een subsidiepot waarmee bedrijven en kennisinstellingen gezamenlijk onderzoek konden bekostigen. De bezuiniging levert het rijk komend jaar 39 miljoen euro op.
Er staan wel enkele budgetverhogingen en nieuwe subsidies tegenover. Zo komt er een miljoen euro per jaar voor het benoemen van meer vrouwelijke hoogleraren en is er jaarlijks 12 miljoen beschikbaar voor grootschalige onderzoeksinfrastructuur.