Nieuws - 15 september 2015

Geen verrassingen in Rijksbegroting voor Wageningen UR

tekst:
Albert Sikkema

Prinsjesdag kondigt geen financiële mee- en tegenvallers aan voor Wageningen UR. Zoals in eerdere jaren aangekondigd, groeit het budget voor de universiteit lichtjes door en neemt het DLO-budget stilletjes af. Dat blijkt uit de Rijksbegroting van het ministerie van Economische Zaken.

De Rijksbijdrage voor de universiteit, die vorig jaar 169,3 miljoen euro bedroeg, komt dit jaar uit op 173,5 miljoen. Dat is een groei van 2 procent, plus wat prijscompensatie. In de komende jaren groeit die bijdrage steeds met 2 procent, tot een bedrag van ruim 180 miljoen in 2017. Daarna vlakt de groei van het budget af.

Deze meerjarenreeks van het ministerie maakt tevens duidelijk wat het ambtelijke onderzoek naar de bekostiging van het groen onderwijs heeft opgeleverd: niets. Vorig jaar ging dat onderzoek van start, nadat Wageningen UR en groene onderwijsinstellingen hadden geklaagd over bezuinigingen en het feit dat de bijdrage voor de Wageningse universiteit veel minder steeg dan het aantal studenten. Dat kwam door de regel van het ministerie dat de bijdrage maximaal 2 procent per jaar mag groeien. Bestuurslid Tijs Breukink wil van deze regel af, omdat de universiteit daarmee 8 รก 10 miljoen euro per jaar misloopt. Maar uit de meerjarenreeks blijkt dat het ministerie de 2 procent-regel handhaaft.

Ook voor DLO bevat de Rijksbegroting geen nieuws. Het beschikbare budget voor de wettelijke onderzoekstaken en Kennisbasis-onderzoek daalt van 77,3 miljoen in 2014 naar 76,1 miljoen dit jaar en blijft daarna afnemen tot ruim 65 miljoen in 2018. De DLO-begroting steekt iets complexer in elkaar, omdat er ook onder de noemer van de topsectoren DLO-budget beschikbaar is, maar die uitgaven liggen vast. Al met al krijgt Wageningen UR het staartje van de bezuinigingen van het kabinet Rutte gepresenteerd die waren afgekondigd na de bankencrisis in 2008.

Lees meer