Nieuws - 1 januari 1970

‘Geen verplichte cursus Engels voor buitenlandse studenten’

‘Geen verplichte cursus Engels voor buitenlandse studenten’

‘Geen verplichte cursus Engels voor buitenlandse studenten’


De directeuren van de onderwijsinstituten zien niets in een plan om
buitenlandse studenten verplicht op Engelse les te sturen. De instituten
vinden dat studenten die voordat ze naar Wageningen kwamen een taaltoets
hebben gehaald, niet verplicht kunnen worden om eenmaal in Wageningen een
extra taltoets te ondergaan.
Volgens ir Madeleen Kirchmann, voorzitter van de ‘commissie Engels’ komt
het regelmatig voor dat studenten heel slecht Engels spreken terwijl zij de
internationale TOEFL-test wel met goed gevolg hebben afgelegd. ,,Wij vinden
dat de universiteit een verantwoordelijkheid heeft en daar wat aan moet
doen.’’ De commissie adviseerde de onderwijsinstituten daarom studenten na
hun aankomst in Wageningen een examen Engels te laten afleggen. Studenten
die daarvoor niet slagen zouden verplicht op Engelse les moeten en binnen
twee periodes kunnen aantonen dat zij hun taalbeheersing voldoende hebben
bijgespijkerd. Studenten die dat niet kunnen, zouden moeten worden
uitgesloten van onderwijs. Bij studenten die echt zeer slecht Engels
spreken zou ook de geldschieter van de student op de hoogte moeten worden
gesteld, vindt de commissie.
Volgens Kirchmann zijn er studenten die de zin ‘please sit down’ niet
begrijpen. Ze schat op basis van vrijwillige examens dat een op de drie
studenten in Wageningen slecht Engels spreekt, eenderde matig en eenderde
goed.
Prof. Jos Metz, prorector van de universiteit, laat namens de directeuren
van de onderwijsinstituten weten het niet eens te zijn met het voorstel van
de commissie. ,,Als we als universiteit een student eenmaal hebben
toegelaten op basis van een internationaal erkende toets, kunnen we het
niet maken die student in Wageningen ineens de toegang tot onderwijs te
ontzeggen.’’ Het voorstel van de ‘commissie Engels’ zal met het negatieve
advies van de onderwijsinstituten worden voorgelegd aan de raad van
bestuur. |
K.V.