Nieuws - 1 januari 1970

Geen verhuizing dierwetenschappers

Geen verhuizing dierwetenschappers

Geen verhuizing dierwetenschappers

Als het aan departementsdirecteur prof. dr ir Pim Brascamp ligt, zullen er geen Wageningse onderzoekers verhuizen naar de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Een commissie onder leiding van oud-ID-directeur Cees Wensing stelde enkele weken geleden voor om vakgebieden die bij beide universiteiten voorkomen, onder te brengen bij oon hoogleraar. Ook zouden de twee universiteiten de samenwerking op het gebied van onderwijs moeten intensiveren


Brascamp onderschrijft de belangrijkste aanbevelingen van de adviescommissie. De gedacht om af te spreken bij welke universiteit het zwaartepunt van een bepaalde discipline ligt lijkt me goed. Maar hij vindt het verhuizen van groepen niet wenselijk. Docenten moeten zo veel mogelijk in de buurt van de studenten zitten. Bovendien zouden zowel Wageningse als Utrechtse groepen de interactie met andere vakgebieden binnen hun universiteit missen.

Volgens Brascamp is de overlap in aandachtsgebieden tussen de Utrechtse faculteit Diergeneeskunde en zijn departement Dierwetenschappen niet groot. Als we oon discipline samen in huis hebben, benaderen we die ieder vanuit een eigen insteek. Je kunt beter zeggen dat we goed op elkaar aansluiten dan dat ons onderzoek overlapt.

De besturen van de universiteiten van Utrecht en Wageningen spraken dinsdag 8 juni met elkaar over de samenwerkingsplannen. Rector Cees Karssen doet nog geen uitspraken over de uitkomsten van die gesprekken; eerst wil hij de betrokken directeuren inlichten. Of Wageningse dierkundigen in de toekomst moeten verhuizen is volgens Karssen nog onduidelijk. Wij zijn het eens met het principe om de vakgebieden te ontdubbelen. Maar of dat betekent dat mensen moeten verhuizen, kan ik nog niet zeggen. Dat is een kwestie van nadere uitwerking. K.V