Nieuws - 22 januari 2013

"Geen veertig, maar zeventig miljard voor EU-wetenschap"

Het is ondenkbaar dat er maar veertig miljard euro overblijft voor het Europese wetenschaps- en innovatieprogramma, zegt Peter Tindemans van Euroscience. Toch ziet hij genoeg reden om zich zorgen te maken.

euvlag.png
De dolken zijn getrokken in de onderhandelingen over het Europese budget van de komende zeven jaar, zegt Tindemans. "Alle mooie woorden over de kenniseconomie en het belang van wetenschap dreigen te verworden tot lippendienst."
De Nederlander Tindemans is secretaris-generaal van Euroscience, een organisatie die zich sterk maakt voor wetenschappelijk onderzoek binnen Europa. Gisteren verstuurde hij samen met de president van Euroscience (de Deense rector Lauritz Holm-Nielsen van Aarhus University) een open brief aan bestuurders van de Europese Unie.
Het wetenschapsbudget dreigt volgens hem tien miljard euro lager te worden dan de Europese Commissie aanvankelijk had voorgesteld: geen tachtig miljard, maar zeventig miljard euro.
Vorige week zei Europarlementariër Judith Merkies (PvdA) dat het budget nog veel lager zou worden: tien miljard minder dan in de afgelopen periode. Dan zou het teruglopen tot ruim veertig miljard euro. "Dat is echt een misvatting", stelt Tindemans.
Hij denkt dat er weinig veranderd is sinds het compromisvoorstel van Herman van Rompuy, president van de Europese Raad van regeringsleiders. Begin februari komt de raad weer bijeen.
"Er wordt in dat compromisvoorstel bezuinigd op de uitgaven aan ‘competitiveness'", legt Tindemans uit. "Daaronder valt ook het nieuwe wetenschaps- en innovatieprogramma Horizon 2020 en het is onzeker hoeveel geld daarvoor overblijft. Waarschijnlijk geen tachtig, maar zeventig miljoen euro."
Als je rekening houdt met de inflatie betekent dit dat er nauwelijks geld voor wetenschap bij komt, aldus Tindemans. "Onze brief is waarschijnlijk niet zo kansrijk, maar we doen wat we kunnen. De onderhandelaars zijn nu met de technische uitwerking van het compromis bezig. Ik heb het gevoel dat ze in februari de knoop zullen doorhakken. Anderen denken dat het nog wel een jaar kan duren voor ze eruit zijn."
Ook voor Wageningen UR is de uiteindelijke omvang van het wetenschapsbudget relevant. In zijn nieuwjaarstoespraak vertelde collegevoorzitter Aalt Dijkhuizen dat de WUR succesvol is in het aanvragen van Europese beurzen. Bovendien zijn kennisheden op zoek naar nieuwe financieringsbronnen nu de Nederlandse overheid, zowel op fundamenteel als toegepast onderzoek, een stap terug zal doen.
CDA-europarlementariër Lambert van Nistelrooij signaleerde vorige week voor Wageningen UR al kansen om meer Europees geld binnen te halen via kennisregio Food Valley.
HOP/RR