Organisatie - 30 april 2019

Geen vakantie meer voor docenten door vervroeging hertentamens?

tekst:
Luuk Zegers
1

Een aantal docenten van WUR maakt zich er zorgen over dat ze vanaf 2020 geen zomervakantie meer hebben. De reden: het bestuur wil de hertentamenperiode vervroegen in de zomervakantie.

© Shutterstock

De raad van bestuur van de universiteit is voornemens de laatste hertentamenperiode te verplaatsen van augustus naar de tweede en derde week van juli. In het voorstel krijgen docenten vijftien dagen de tijd om de tentamens na te kijken en de cijfers in te leveren. Dit voorstel levert onrust op bij een aantal docenten.

Martine Reij (docent Levensmiddelenmicrobiologie): ‘Die cijfers moeten we dus midden in de zomervakantie inleveren. Mijn collega’s en ik maken ons zeer ongerust over de gevolgen voor docenten en administratieve ondersteuners. Zo houden we geen vakantie meer over.’

Ook denken de docenten dat de voorgestelde wijziging gevolgen heeft voor de nakijktijd die docenten krijgen in periode 6. Docenten moeten de tentamens dan binnen vijf dagen nakijken en cijfers inleveren, in plaats van de huidige tien.

Opvallend is dat het voorstel van het bestuur juist is bedoeld om een aaneengesloten vakantieperiode mogelijk te maken voor studenten én personeel, zegt woordvoerder Simon Vink van de universiteit. De studentenraad (instemming) en de opleidingscommissies (advies) buigen zich over het voorstel. De raad van bestuur onthoudt zich voorlopig van commentaar, in afwachting van de adviezen en discussies die de studentenraad en opleidingscommissies op tafel leggen.

Alternatief voorstel
Reij ziet in dat de verplaatsing voor studenten wél gunstig kan zijn, omdat die dan niet in hun vakantie hoeven leren voor herexamens. ‘Maar als de herexamens naar juli worden verplaatst, geef de docenten dan de tijd om de cijfers in te leveren tot eind augustus. Dan kunnen docenten én studenten op vakantie.’

Re:acties 1

  • Arnout Fischer

    Ik snap de argumenten niet. Ik geef nu vakken in periode 6 en 1.
    Ik heb daarmee (bij volledige gebruik van nakijk en examen periodes) tussen begin mei en begin november nu in een ongunstig geval 2 weken vakantie die ik kan opnemen.
    In het nieuwe systeem worden dat er minimaal 4 (ervan uitgaande dat de herexamen nakijk termijn volledig nodig is, wat in de praktijk vaak meevalt). Ik zie als docent alleen maar hele grote voordelen. Ik heb al jaren zeer zware bezwaren tegen het huidige systeem.

    Reageer

Re:ageer