Nieuws - 28 april 2020

Geen toiletbezoek tijdens online tentamens

tekst:
Luuk Zegers

Online tentaminering roept bij studenten vragen op over privacy. En over toiletbezoek: dat mag namelijk niet. Ook niet bij een tentamen van drie uur.

© Shutterstock

Nu tentamens voorlopig niet in de collegezaal worden gemaakt, verandert ook de surveillance. Om te voorkomen dat studenten frauderen, worden ze straks via webcam, screenrecording en hun microfoon in de gaten gehouden. Toen bleek dat studenten werd gevraagd om de software hiervoor te installeren voordat er überhaupt een privacy statement te vinden was, ontstond er discussie in Facebookgroep Wageningen Student Plaza.

Sinds maandag 20 april is er wel een privacy statement, aldus programmadirecteur online onderwijs Ulrike Wild: ‘Er was een update nodig van het contract met softwareleverancier PSI vanwege de opschaling. We gebruiken hun software al vijf jaar voor WUR’s online onderwijs, maar nu nemen we in periode vijf opeens méér tentamens af dan in al die vijf jaar hiervoor bij elkaar: 15.000 stuks. We moesten het contract dus upgraden en dus ook het privacy statement aanpassen. Misschien hebben we fout ingeschat hoeveel vraag er naar dat privacy statement was, maar het is er nu. Het contract is omtrent privacy in lijn met de landelijke adviezen.’

Verdacht gedrag
Rolf Marteijn (opleidingsdirecteur Voeding en Gezondheid en lid van de werkgroep online toetsen): ‘De controle wordt uitgevoerd door mensen, niet door een algoritme. Eerst kijkt iemand van PSI de beelden in een beveiligde omgeving. Die persoon geeft het aan als de student verdacht gedrag vertoont, bijvoorbeeld als de student de kamer verlaat, een koptelefoon op heeft, een boek pakt, of duidelijk met iemand zit te praten. Als dat gebeurt, bestempelt de PSI-surveillant de beelden als ‘verdacht’. De beelden die door PSI als ‘verdacht’ zijn bestempeld, worden vervolgens bekeken door een team van Education and Student Affairs. In de meeste gevallen, gebaseerd op de ervaring de afgelopen vijf jaar, zal dat team dan aangeven: niets aan de hand. Tenzij er iets gebeurt dat écht verdacht is, bijvoorbeeld als iemand twintig keer de kamer inloopt. En dan wordt het aan de examinator doorgegeven. Alle beelden worden na drie maanden verwijderd.’

Dan is er de kwestie van het toiletbezoek. Studenten mogen de kamer niet verlaten tijdens het tentamen. Als ze dat wél doen, lopen ze de kans dat hun tentamen ongeldig wordt verklaard—ook als ze héél nodig moeten. Marteijn: ‘Het protocol bij een normaal tentamen is dat je alleen naar het toilet mag als de situatie het toelaat. Er moet dan een surveillant mee, je mag je telefoon niet meenemen, niet iedereen kan tegelijk. In dat protocol staat ook dat als er maar één surveillant is, je niet naar het toilet mag. Misschien wordt daar in de praktijk weleens van afgeweken, maar het protocol is duidelijk.’

Plaspauze? Alleen met medische redenen
Andere universiteiten, zoals Maastricht, adviseren docenten daarom een plaspauze in te lassen. ‘Dat doen wij niet’, zegt Marteijn. ‘Dan moet je een plaspauze van een kwartier instellen, omdat huisgenoten misschien ook naar de toilet moeten. Een deel van de studenten zal dan toch met elkaar communiceren. Er is nu gewoon nog geen goede oplossing voor. Wel gaan we kijken of docenten in periode zes hun tentamen bijvoorbeeld op een goede manier in twee delen kunnen hakken, of dat ze misschien een korter tentamen kunnen maken om de leerdoelen te testen. Niet elk tentamen hoeft drie uur lang te duren. We begrijpen dat dit niet optimaal is, maar zo kan er in ieder geval geen twijfel over de kwaliteit van het tentamen ontstaan.’

Mensen die medische redenen hebben om wél naar het toilet te gaan moeten zo snel mogelijk contact opnemen met hun decaan. Voor deze studenten wordt aan een oplossing gewerkt. Marteijn: ‘Voor de rest van de studenten luidt het devies: houd er rekening mee dat je tijdens het tentamen niet je kamer mag verlaten, drink niet te veel en ga van te voren naar het toilet.’