Nieuws - 1 januari 1970

Geen subsidie voor buitenlandse student

Het kabinet wil de bekostiging van niet-EU-studenten volgend collegejaar staken. En als het tegenzit ontvangen de instellingen straks ook geen geld meer voor studenten van dertig jaar en ouder. Officieel wordt er tot Prinsjesdag niets bekendgemaakt over de nieuwe bezuinigingsplannen, maar de reacties zijn nu al vernietigend.

Twee nieuwe bezuinigingsplannen zijn uitgelekt. Het eerste is geen verrassing. Al in het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan (HOOP) had Ruttes voorganger Nijs aangekondigd dat de bekostiging van de zes- tot achtduizend niet-EU-studenten in Nederland werd heroverwogen. Vanaf het collegejaar 2005/2006 zou geld niet meer de enige prikkel mogen zijn voor het aantrekken van buitenlandse studenten door hogescholen en universiteiten. Instellingen mogen voor niet-EU-studenten momenteel zelf het collegegeld vaststellen, wat tot forse verhogingen heeft geleid. Als de bekostiging die ze ontvangen verdwijnt, zullen deze bedragen nog verder stijgen. Daarmee wordt studeren in Nederland voor veel buitenlandse studenten onbetaalbaar. Met het nadeel dat onze kenniseconomie heel wat talentvolle studenten versmaadt. / HOP