Nieuws - 7 juni 2012

Geen studentenraadsverkiezingen. Jammer?

Stelling: Eeuwig zonde dat er dit jaar geen studentenraadsverkiezingen zijn.

26-JenM-wit-BdG-8196.jpg
MARLIES: De aankomende studentenraadsleden zullen prima in staat zijn om goed werk te verrichten. Wat dat betreft is het niet noodzakelijk om verkiezingen te hebben. Maar het is om twee redenen jammer. Ten eerste omdat aankomende studentenraadsleden minder worden gedwongen  om na te denken over wat je ideeën zijn. Ze hoeven het tenslotte niet op te ­nemen tegen medekandidaten en een andere partij. Ten tweede omdat de studentenraad, die vermoedelijk toch al niet erg leeft onder de gemid­delde student, nu nog veel minder aandacht krijgt. De studentenraadsverkiezingen zijn altijd één van de weinige momenten dat veel studenten hier enigszins mee bezig waren. Een moment waarop studenten weer herinnerd worden aan het bestaan ervan. Dat je als student mee  kunt praten en invloed kunt uitoefenen, is wat mij betreft een groot goed.

REACTIE JILLIS: Helaas heb ik niet het idee dat de studentenraad - ook niet tijdens de verkiezingen - erg leefde onder studenten. Misschien komt het wel omdat studenten twijfelen over de daadwerkelijke invloed van de studentenraad. Wat heeft de studentenraad echt concreet betekend? De invloed die je als kiezer hebt, zou studenten kunnen motiveren om te stemmen en zich in de raad te verdiepen. Als die invloed er écht is, tenminste.
JILLIS: De studentenraad: al jaren een fenomeen waar weinig studenten weinig om lijken te geven, behalve diegenen die er in zitten of hebben gezeten. In mijn Wageningse beginjaren had je nog 3 partijen, dat werden er al snel twee en nu is Pulse/PSF (want alleen konden ze 't blijkbaar ook niet af) ook afgehaakt. Wat mij betreft totaal geen probleem, want de studenten die in de raad zitten, willen toch redelijk hetzelfde. Hier en daar zijn de accenten wat anders, maar elke student wil goede voorzieningen, enthousiasmerende docenten en snel nagekeken tentamens. Eigenlijk hoef je hiervoor dus geen verkiezingen te houden, te meer omdat het animo voor het lidmaatschap van deze raad toch erg gering lijkt: elk jaar weer bedelen om nieuwe kandidaten. Benoem VeSte maar gewoon als aanmeldpunt voor geïnteresseerden. Scheelt weer wat organisatorische rompslomp.

REACTIE MARLIES
: Het is waar dat weinig studenten zich er echt mee bezighouden, maar de meesten studenten vinden het wel degelijk belangrijk dat er een studentenraad bestaat. Overigens is PSF jarenlang groter geweest dat VeSte en had VeSte die jaren juist moeite om kandidaten te vinden.