Nieuws - 4 maart 2015

Geen student in Wagenings bestuur

tekst:
Albert Sikkema

Het Wageningse college van bestuur heeft geen behoefte om, in navolging van de Universiteit van Amsterdam, het cvb uit te breiden met een student. Dat meldt woordvoerder Simon Vink.

Foto: het college van bestuur op tournee om de strategie te bespreken

Volgens Vink geven ook de studenten in de WUR Council geen signalen af dat ze behoefte hebben aan een studentbestuurder. De afstand tussen bestuur en studentenvertegenwoordigers in Wageningen is klein, verklaart Vink. De rector magnificus overlegt geregeld met studenten van studie- en studentenverenigingen en ook over het onderwijs is er veel contact met studenten. Het college van bestuur hecht grote waarde aan de mening van de Wageningse studenten en is tevreden over de samenwerking, aldus de woordvoerder.

Om die reden ziet het Wageningse bestuur dan ook geen meerwaarde in de  invoering van een student-assessor, aldus Vink. De Tweede Kamer heeft vorig jaar bij de invoering van het leenstelsel gepleit voor de benoeming van student-assessors bij de universiteiten, maar deze functie is niet opgenomen in de wet. De student-assessor schuift aan bij vergaderingen van het college van bestuur en geeft dan adviezen over onderwijs en studentzaken. De universiteit in Groningen heeft sinds drie jaar zo’n studentadviseur aangesteld en de VSNU presenteert dit als ‘komende verandering’ in de medezeggenschap op de universiteiten.

Overigens bepaalt niet de raad van bestuur, maar de raad van toezicht de benoeming van bestuursleden, dus ook die van een student-bestuurder.