Nieuws - 1 januari 1970

Geen ruimte voor windmolen bij de boer

Geen ruimte voor windmolen bij de boer

Geen ruimte voor windmolen bij de boer

Als boeren in de toekomst willen investeren in windenergie, zullen ze moeten samenwerken met anderen. Voor solitaire windmolens op boerderijen geven gemeenten en provincies nog maar zelden een vergunning. Groepen boeren die gezamenlijk een windpark met meerdere molens willen aanleggen, krijgen nog wel toestemming. Dit beleid beperkt de mogelijkheden in de agrarische sector voor het opwekken van windenergie, concludeert een inventariserend onderzoek van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)

Windmolens op boerenbedrijven dragen voor een belangrijk deel bij aan de duurzame energievoorziening in Nederland. Veertien procent van de windmolens in Nederland staan opgesteld in de agrarische sector. Ook is er bij boeren animo om deze energiewinning uit te breiden. Toch stimuleren de provincies boeren niet solitaire molens te plaatsen. Volgens de bestuurders verstoren die het landschap. Windparken van meerdere molens op oon plek zijn volgens de beleidsmakers minder storend. Onderzoeker ir. Anita van der Knijff van het LEI: Bij een windpark zijn de molens in het landschap geclusterd op plaatsen waar ze minder storen, zoals langs dijken. Maar dit beleid vraagt een andere aanpak van de boeren. Het wordt de boeren niet makkelijker gemaakt.

De landelijke overheid heeft ambitieuze doelstellingen voor de winning van windenergie. In het jaar 2000 wil de regering duizend megawatt opwekken met behulp van windmolens. Eind 1998 was dit echter pas 363 megawatt, zo'n 2,5 procent van de totale Nederlandse energieproductie. Volgens Van der Knijff is het beleid van provincies strijdig met dit landelijk streven

Toch ziet ze een oplossing: boeren moet in groepen samen kleine windparken opzetten. Van der Knijff: Daar krijgen ze vaak wel een vergunning voor. Een andere mogelijkheid, minder aantrekkelijk voor de boer, is dat het energiebedrijf en agrariƫrs samen investeren in een windmolenpark. In enkele gevallen komt het ook voor dat burgers een kleine financiƫle tegemoetkoming krijgen voor het verlies van landschapswaarde door de windmolenparken. Mensen zijn vaak voor duurzame energie, maar niet als dat betekent dat er een windmolen komt in hun achtertuin. Van de 275 windmolens in de agrarische sector staan er slechts 37 in clusters van twee of meer molens; de rest staat alleen. J.T