Nieuws - 23 februari 2012

'Geen prestatieafspraken in R&O-gesprek'

Regeling zou worden gebruikt om medewerkers onder druk te zetten. Human Resources: 'SMART-­afspraken zijn niets nieuws.'Elke medewerker van DLO heeft jaarlijks een R&O-gesprek met zijn of haar leidinggevende. Maar mag zo'n gesprek ook gebruikt worden om prestatieafspraken te maken, en de medewerker daar op af te rekenen? Nee, zegt de WUR-Council in een brief aan de Wageningse raad van bestuur.
De centrale medezeggenschap reageert daarmee op een meningsverschil tussen directie en ondernemingsraad van AFSG. Enkele maanden geleden kondigde de directie aan meetbare en objectieve prestatieafspraken te willen maken in de R&O-gesprekken, bijvoorbeeld over publicaties en acquisitie. Er zou niets nieuws onder de zon zijn, omdat het zogenaamde R&O SMART-concept slechts een 'aangescherpte toelichting' is van de bestaande praktijk. De OR meende echter, na het inwinnen van juridisch advies, dat het om een nieuwe regeling gaat, waar-mee zij moet instemmen. De invoering werd daarop opgeschort, hoewel de directie van AFSG volhoudt dat geen instemming vereist is.
Alterra
Met de brief aan de raad van bestuur stelt de WUR-Council zich nu achter het standpunt van de ondernemingsraad van ASFG. De WUR-Council constateert tevens dat bij de ESG en PSG al soortgelijke regelingen bestaan. Dat deze zijn ingevoerd zonder formele instemming van de Council wordt een 'kwalijke zaak' genoemd.
Deze oordeel wordt bestreden door Tineke Tromp, directeur van de afdeling Corporate human resources: 'Er is niets gewijzigd en er is geen nieuw centraal beleid.' De mogelijkheid om 'SMART'-afspraken te maken bestaat volgens haar veel langer.
Bij Plant is R&O-SMART twee jaar geleden al ingevoerd onder de naam 'werkinstructie'. 'Op de werkvloer wordt de maatregel verschillend ervaren,' zegt Pieter van de Sanden, voorzitter van de OR van PSG. 'Sommigen vinden het fijn eindelijk te weten waar ze aan toe zijn. Anderen spreken van een afrekencultuur.' De brief van de council verwijst bovendien naar ervaringen bij Alterra. Daar zou de regeling leiden tot 'gebruik c.q. Misbruik [...] om medewerkers onder druk te zeten, anticiperend op de verwachte inkrimping van het personeelsbestand.'