Nieuws - 2 februari 2016

Geen plannen voor numerus fixus bij overige bacheloropleidingen

tekst:
Rob Ramaker

Twee bacheloropleidingen van Wageningen University vroegen vorige week een numerus fixus aan. Zij krijgen dit collegejaar geen navolging, blijkt uit een rondgang van Resource. Overige bachelors hebben geen plannen voor een numerus fixus.

Op dit moment heeft de bacheloropleiding Voeding en gezondheid als enige een maximum aantal studenten. Biotechnologie en Moleculaire levenswetenschappen voegen zich hier mogelijk bij vanaf 1 september 2017. De maatregel moet voorkomen dat de stormachtige gegroeide studentenaantallen ten koste gaan van de onderwijskwaliteit. Onderwijsinstituut OWI adviseerde inmiddels ‘kritisch positief’ over de aanvraag.

De aangekondigde stap zorgde voor enige onrust bij Levensmiddelentechnologie. De opleiding wees eerder een numerus fixus nog af, maar opleidingsdirecteur Ralf Hartemink vreesde dat het numerus fixus bij twee ‘zusterstudies’ zou kunnen gaan zorgen voor extra toeloop van afgewezen studenten. Maandag werd de maatregel opnieuw besproken in de opleidingscommissie, en opnieuw afgewezen. Wel wordt in de gaten gehouden of de groeiende instroom voor problemen gaat zorgen.

De overige opleidingsdirecteuren laten Resource weten dat geen plannen bestaan voor een numerus fixus.

Het aantal studenten aan Wageningen University groeit, zeker sinds 2007, gestaag.

Het aantal studenten aan Wageningen University groeit, zeker sinds 2007, gestaag. Deze toename is echter niet gelijkmatig verdeeld; vooral voedings-, levensmiddelen- en biotechnologieopleidingen groeien. Het zorgt op de werkvloer voor allerlei praktische uitdagingen. Zo worden practica groter van opzet en wordt sterker ingezet op digitaal onderwijs. Omdat de universiteit niet structureel wil bijbouwen lopen er discussies over het efficiënter inzetten van bestaande gebouwen door bijvoorbeeld ruimere collegetijden (‘avondcolleges’).

Voeding en gezondheid voerde in 2014 een studentenplafond van 130 studenten. Sindsdien stijgt het maximumaantal jaarlijks met 10 studenten zodat in september alweer 150 studenten worden toegelaten. Zij worden geselecteerd op grond van motivatie en voorkennis; er is geen loting. Biotechnologie en Moleculaire levenswetenschappen willen een soortgelijk systeem invoeren.