Nieuws - 27 juni 2013

Geen pardon voor trage tweedejaars

Drie universiteiten en één hogeschool experimenteren vanaf september met een bindend studieadvies (bsa) voor het tweede jaar. Deelnemende opleidingen sturen tweedejaars die niet genoeg studiepunten halen alsnog weg. Aanleiding is de verwachting dat huidige studenten de teugels laten vieren na het overleven van het bsa in de propedeuse.

Het bsa voor ouderejaars hoeft in Wageningen op weinig enthousiasme te rekenen. In maart zei Tiny van Boekel, hoofd van het Onderwijsinstituut van Wageningen Universiteit, al tegen Resource dat Bussemakers plannen hem veel te ver gaan: 'Als studenten het eerste jaar eenmaal gepasseerd zijn, halen ze het in de meeste gevallen wel.' Wel is de WU - na lang aarzelen - van plan een bsa in te voeren voor eerstejaars. Via e-mail laat Van Boekel weten dat dit waarschijnlijk in 2014-2015 gebeurt. Een werkgroep rondt momenteel haar advies af over exacte invulling.
Veel belangstelling
Universiteiten en hogescholen die wel meedoen zijn het University College Amsterdam (UvA/VU), de Gerrit Rietveld Academie, de Universiteit Leiden en de TU Delft. Het minimum aantal punten dat studenten moeten halen verschilt. Bij de meeste studies moeten de tweedejaars ten minste 45 van de 60 studiepunten behalen, maar het Amsterdam University College eist dat tweedejaars voor alle vakken slagen. Huidige eerstejaars hoeven zich overigens geen zorgen te maken: het experiment geldt voor studenten die vanaf september beginnen. Universiteiten en hogescholen kunnen zich tot 1 april aanmelden voor een tweede ronde experimenten. Volgens de minister is er veel belangstelling.