Nieuws - 20 december 2016

Geen ontslagen bij Marine Research

tekst:
Albert Sikkema

De directie van Wageningen Marine Research gaat op zoek naar nieuw werk voor zes herplaatsingskandidaten die met succes hun ontslag hebben aangevochten bij het UWV. ‘We gaan niet in beroep tegen de uitspraak van het UWV’, zegt Ingrid Lammerse, beleidsdirecteur Corporate Human Resources van de WUR.

<foto: Effectory>

Marine Research (voorheen Imares) vroeg afgelopen jaar ontslag aan voor zes medewerkers nadat de zoektocht naar ander werk was mislukt. Het instituut ging begin 2016 in reorganisatie omdat de onderzoeksopdrachten fors waren teruggelopen. Het plan voorzag in een krimp van 22 personeelsplaatsen. Voor de meesten werd ander werk gevonden. Voor zes  herplaatsingskandidaten (hpk’ers) werd een ontslagvergunning aangevraagd bij het UWV. De uitkeringsinstantie besloot die niet af te geven.

Belangrijkste argument van UWV: de economische situatie van Marine Research is inmiddels beter. Het instituut heeft zelfs weer vacatures. ‘Het UWV is niet overtuigd van de bedrijfseconomische noodzaak van het ontslag’, zegt Lammerse. ‘Het UWV acht het mogelijk dat binnen een redelijke termijn passende vacatures ontstaan voor de medewerkers.’

Alterra
De beslissing van het UWV heeft geen directe gevolgen voor andere reorganisaties bij de WUR. De reorganisatie PPO Bollen en Bomen is zo goed als afgerond en er lopen momenteel geen andere. Maar als bijvoorbeeld Wageningen Environmental Research (voorheen Alterra) gaat reorganiseren, zal ook naar de motivering van deze UWV-beslissing worden gekeken. ‘De werkgever moet er bij een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen heel erg zeker van zijn dat de economische situatie ook in de nabije toekomst slecht zal blijven’, zegt Lammerse. ‘Bovendien moet duidelijk zijn dat voldoende inspanningen zijn gepleegd om voor de medewerker  ander werk te vinden. Bij zeer gespecialiseerd personeel is dat vaak lastig.’