Nieuws - 24 april 2015

Geen nieuwe partijen bij studentenraadsverkiezingen

tekst:
Carina Nieuwenweg

Aan de studentenraadverkiezingen in mei doen geen nieuwe partijen mee. Veste, S&I en CSF maakten hun kandidatenlijsten op donderdagavond 23 april bekend. De onlangs opgerichte beweging De Nieuwe Universiteit Wageningen doet niet mee aan de verkiezingen.

‘We willen niet geïnstitutionaliseerd worden’, verklaart Jurre Zwart, lid van De Nieuwe Universiteit Wageningen. ‘Eén van onze punten is juist dat het voor studenten onduidelijk is hoe ze kunnen participeren in het democratische beslissingsproces van de universiteit. Daar willen we een rol in spelen, we willen de drempel voor alle studenten omlaag brengen. Op lange termijn zie ik ons ook eerder ontwikkelen in een soort studentenvakbond dan in een studentenraadspartij.’

De groep, opgericht na studentenprotesten in Amsterdam, ziet meer heil in het faciliteren van activiteiten om studenten een stem te geven buiten de gevestigde structuren om. Als voorbeeld noemt Jurre het organiseren van lezingen en workshops over het beslissingsproces van de universiteit. Maar ook specifieke thema’s zoals begrotingen kunnen aan bod komen.

‘Slechts 30% van de studenten stemt. Andere studenten voelen zich blijkbaar niet betrokken. Eigenlijk zou de studentenraad meer contact moeten zoeken met deze groep studenten’, aldus Jurre. De Nieuwe Universiteit ziet daarin ook een rol voor zichzelf. De beweging heeft studentenpartij S&I benaderd met de vraag om samen een rol te spelen in het duidelijk uitleggen van de democratische processen op de universiteit.

De studentenraadsverkiezingen zijn in de week van 18 tot en met 22 mei. De kandidatenlijsten zijn te vinden op ssc.wur.nl/elections. Bezwaren tegen de kandidatenlijsten kunnen tot een week na de bekendmaking  gemaakt worden bij het verkiezingscomité.