Nieuws - 1 januari 1970

Geen nieuwbouw voor dier

Het departement Dierwetenschappen krijgt geen nieuwbouw op de Born. De medewerkers worden gehuisvest in het voormalige AB-gebouw. De nieuwbouw voor Plant gaat wel door. Een deel van de voedingsonderzoekers van de universiteit blijft voorlopig achter in het Scheikundegebouw en mogelijk in nog enkele andere gebouwen op De Dreijen.

Dat zijn de belangrijkste besluiten die de Raad van Toezicht afgelopen maandag heeft genomen met betrekking tot de huisvesting. De bijstelling van de nieuwbouwplannen creëert de flexibiliteit ‘om mogelijke wijzigingen in organisatie, personeelsomvang en studentenaantallen op te vangen’, aldus een woensdagmiddag uitgebracht communiqué.
In de nieuwe herijking van het Strategisch Nieuwbouwplan blijft het streven overeind om het onderwijs en onderzoek in Wageningen te concentreren op De Born. Na twee keer uitstel is er nu groen licht voor de nieuwbouw voor de Plant Sciences Group. Het nieuwe gebouw, een vijf verdiepingen hoog gebouw op de plaats van de huidige westvleugel van Plant Research International, komt op loopafstand van de twee gebouwen die nu reeds in aanbouw zijn: Forum, het onderwijsgebouw, en Atlas, het nieuwe onderkomen voor medewerkers van de Environmental Sciences Group.
De concentratie van de plantwetenschappers aan de Droevendaalsesteeg betekent dat het voormalige AB-gebouw - vanwege de gekromde vorm ook wel ‘De Banaan’ genoemd - op De Born vrijkomt. Dit wordt, na een flinke aanpassing en renovatie, het nieuwe kantoor- en labgebouw van de dierwetenschappers. Zij kunnen het huidige Zodiac aan de Marijkeweg dus waarschijnlijk pas als een van de laatste verlaten. Wel krijgen ze op loopafstand van hun nieuwe onderkomen nieuwe dierfaciliteiten.
Bouwpastor van dier ing. Peter Mekking is in een eerste reactie voorzichtig optimistisch. ‘Ik had liever een rond gebouw gehad, maar het is dus een banaan geworden. We zijn vanmorgen al even door het pand gelopen en het viel me eerlijk gezegd mee. Wel is het jammer dat we nog niks weten over de fasering. Ik neem aan dat we helemaal achter Plant moeten aansluiten, dus ik schat dat we er op z’n vroegst op 1 januari 2008 kunnen intrekken’.
Volgens de bijgestelde plannen zal slechts een deel van de medewerkers van het departement Agrotechnologie en voedingswetenschappen naar De Born kunnen verhuizen. Zij trekken in het bestaande ATO-gebouw, het Turbotron, Technotron en het voormalige hoofdkantoor van DLO (gebouw 115). Een nog niet nader genoemd aantal onderzoeksgroepen blijft met het tweedefase onderwijs ‘tijdelijk’ op de Dreijen. Zij worden geconcentreerd in het Scheikundecomplex dat enige jaren geleden grondig is gerenoveerd, en mogelijk in nog enkele andere gebouwen op de berg.
Volgens het verspreide communiqué is een voortgezet gebruik van het Scheikundecomplex ‘prima geschikt om een meer geleidelijke overgang naar De Born mogelijk te maken.’ Ook zou dit goed passen in de fasegewijze verkoop van grond en gebouwen op De Dreijen. / GvM

Zie ook het redactioneel commentaar op de pagina Achtergrond