Nieuws - 26 april 2007

‘Geen lijn in het internationale onderwijs’

Het is onduidelijk waar Wageningen Universiteit heen wil met het internationale onderwijs. Dat was de belangrijkste conclusie op de jaarlijkse Onderwijsdag, donderdag 19 april. Op initiatief van studentenvakbond WSO en onderwijsinstituut OWI gingen docenten en studenten in workshops op zoek naar manieren om het onderwijs te verbeteren.

Tijdens de presentatie van de resultaten bleken de deelnemers het meest kritisch te zijn over het internationale onderwijs. Het ontbreekt volgens hen aan officieel beleid en duidelijkheid over het internationale karakter van de universiteit. De kwaliteit van het Engels van docenten is één van de problemen. Rector Martin Kropff, die eerder op de dag ook aanwezig was, gaf aan dat dit probleem inderdaad aangepakt moet worden, hoewel er van docenten niet verlangd kan worden dat ze perfect Engels spreken.
Kropff benadrukte verder dat docenten over het algemeen erg toegewijd zijn, en dat nergens in Nederland zo’n hoog percentage van de studenten afstudeert als in Wageningen. Niettemin erkent hij ook dat er nog veel verbeterd moet worden.
Verschillende deelnemers aan de bijeenkomst opperden dat docenten met specifieke programma’s gestimuleerd moeten worden om ervaringen uit te wisselen, bijvoorbeeld als het gaat om de feedback die ze van studenten krijgen. Nu doet slechts een enkeling dit. Een stap verder gaat het idee om docenten een licence to teach te geven. Daarmee zou de kwaliteit van het onderwijs beter gegarandeerd kunnen worden, ongeacht of iemand nu wel of niet een pure wetenschapper is.
Ook opvallend was het voorstel om de helft van een fictief budget van vijf miljoen euro uit te geven aan individual teacher backpacks. In dat rugzakje worden dan middelen gestopt ter verbetering van vakken, voor persoonlijke ontwikkeling, en voor meer tijd om onderwijs in voor te bereiden. Ook ging er veel fictief geld naar sabbaticals, bedoeld om docenten buiten de universiteit inspiratie te laten opdoen.