Nieuws - 9 oktober 2019

‘Geen koekje met een krekel er op, maar er in’

tekst:
Albert Sikkema

De vraag naar insecten voor veevoer en voedsel overtreft het aanbod in Europa. Daarom zoekt een door WUR gecoördineerd EU-project naar een groeiende concurrerende insectenteelt. De deelnemers kwamen op 7 en 8 oktober bijeen in Wageningen.

Teun Veldkamp opende de Susinchain-bijeenkomst, ©Eddy Teenstra

Insecten als zwarte soldatenvliegen, huisvliegen, meelwormen en krekels zijn een duurzame eiwitbron, omdat je deze insecten op reststromen van de diervoeder- en levensmiddelenindustrie kunt laten groeien en ze veel gezonde eiwitten bevatten. Insecten worden al gevoerd aan honden en katten en verwerkt in visvoer. Nu al is de vraag groter dan het aanbod, zegt Teun Veldkamp, diervoedingsonderzoeker bij Wageningen Livestock Research. En die vraag gaat verder toenemen als de EU naar verwachting wetgeving zal aannemen die de verwerking van insecten in kippen- en varkensvoer gaat toestaan.

Opschaling
Veldkamp coördineert het EU-project Susinchain (Sustainable Insect Chain) dat kennis en innovaties voor een concurrerende insectenteelt in Europa wil ontwikkelen. Daarbij denkt Veldkamp in de eerste plaats aan opschaling van bestaande insectentelers om zo de kosten te drukken, want het insectenvoer is nog veel duurder dan het vismeel en sojameel dat nu als veevoer dient.

Substraat
Daarbij gaat het niet alleen om productiegroei, maar ook om de kwaliteit van eiwitten. ‘De insecten groeien op reststromen als groente- en fruitresten. Dat substraat moet aan eisen voldoen’, zegt Veldkamp. ‘Dit wordt alleen maar belangrijker als we in de toekomst ook voedselresten van horeca, consumentenkeukens en supermarkten willen gebruiken als insectenvoer. We moeten dus veiligheids- en kwaliteitsrichtlijnen ontwikkelen voor de substraten voor insectenteelt.’

Ziekten
Verder gaat het EU-project inventariseren welke preventieve maatregelen de insectentelers kunnen nemen tegen ziekten en plagen en onder welke omstandigheden je de insecten en larven moet vervoeren. ‘De voorlopers doen zowel de reproductie als het kweken van de insecten, maar ik denk dat er – net als in de varkenshouderij – gespecialiseerde bedrijven komen voor de reproductie, want dat is een lastig proces.’ Ook gaat het project kennis vergaren hoe de insecten het beste veilig kunnen worden verwerkt.

Bedrijven
Het EU-project richt zich daarbij niet alleen op onderzoek, maar vooral op innovaties en kennisuitwisseling. Het project koppelt 18 bedrijven, waaronder insectentelers en voerleveranciers, aan 17 kennisinstellingen. Vanuit WUR nemen drie kenniseenheden deel. Wageningen Livestock Research gaat insectenvoer testen op varkens en pluimvee, Wageningen Food Safety Research werkt aan de veiligheid en de leerstoelgroep Bedrijfseconomie ontwikkelt succesvolle businessmodellen en productieketens voor de insectenteelt.

Koekjes
De EU verwacht dat de omvang van de insectenproductie de komende jaren met een factor 1000 zal toenemen in Europa. Dat moet er toe leiden dat 10 procent van het veevoer uit insecten-eiwitten bestaat, net als 20 procent van eiwitten voor humane consumptie. Daarbij gaat Veldkamp ervan uit dat wij niet opeens meelworm- en krekelburgers gaan kopen en eten. Hij verwacht dat de insecten vooral een ingrediënt vormen van samengestelde producten. ‘We krijgen geen koekjes met een krekel er op, maar koekjes met krekels er in.’

De EU investeert 8 miljoen euro in Susinchain, dat 4 jaar duurt.