Nieuws - 1 januari 1970

Geen kamernood in Wageningen

Geen kamernood in Wageningen

Geen kamernood in Wageningen

De Stichting Sociale Huisvesting Wageningen (SSHW) is tevreden over het aantal eerstejaars studenten dat zij al voor het begin van het collegejaar aan een kamer heeft kunnen helpen: 414 studenten, waarvan 330 van Wageningen Universiteit. Van de eerstejaars van de universiteit staan nog 249 op de wachtlijst, samen met 68 nieuwkomers van Diedenoort en 39 studenten van de horecavakschool. Zo'n 150 eerstejaars hebben een kamer in onderhuur bij de SSHW

De huisvester denkt alle eerstejaars voor december een aanbod te kunnen doen. De SSHW is tevreden over de cijfers. Als de wachtlijsten nog korter zouden zijn, zou de kamerverhuurder teveel leegstand krijgen in het voor-jaar. K.V