Nieuws - 26 mei 2011

Geen kamer, wel een bed

Vanwege het chronische tekort aan kamers krijgen internationale studenten in Wageningen niet langer een kamergarantie, maar een 'bedgarantie'. Ze moeten hun (hotel)kamer dus mogelijk delen met anderen.

22-MI-bedgarantie-Kito.jpg
Een eerlijke erkenning van wat nu al vaak realiteit is? Of wordt de lat te laag gelegd?
Martijn Kuller
Woordvoerder VeSte, een van de fracties in de studentenraad
'De studentenraad is blij dat de universiteit nu open en eerlijk zegt dat ze in de praktijk geen kamer voor internationale studenten kan regelen, maar alleen een bed. Het blijft voor ons belangrijk dat de universiteit blijft werken aan een echte oplossing, maar we gaan er vanuit dat ze dat ook doet; het is natuurlijk geen goede reclame dat de universiteit geen kamergarantie meer kan geven.
De studentenraad heeft het afgelopen jaar veel klachten gekregen van buitenlandse studenten. Zij balen er vooral van dat hen een kamer is beloofd en dat de universiteit die belofte niet is nagekomen. De studentenraad heeft er dan ook voornamelijk op ingezet dat de universiteit geen beloftes meer doet die ze niet kan waarmaken.'
Janneke Snetselaar
Was AID-mentor voor zestien internationale masterstudenten
'Ik was dit jaar 'mastermama' en ik weet zeker dat vijf van mijn kindjes in dat hotel Hof van Wageningen woonden. Dat was echt geen doen; ze hadden geen privacy en maar beperkte kookmogelijkheden. Sommigen hebben daar een paar maanden gezeten. Inmiddels hebben ze nu allemaal een kamer of zijn ze terug naar hun eigen land.
Als de universiteit haar internationale karakter wil waarmaken, dan moet ze zorgen voor betere faciliteiten en buitenlandse studenten een eigen plek aanbieden. Die bedgarantie is misschien wel eerlijker, maar het maakt de situatie er niet beter op. Vorig jaar konden ze hun kamergarantie ook niet waarmaken, dit jaar noemen ze het anders. Dat is gewoon de lat lager leggen. Ik vind dat echt niet kunnen. De universiteit moet eerst kamers regelen voordat ze internationale studenten laat komen.'
Rien Bor
Coördinator werving internationale studenten buiten Europa
'Ik baal er al een paar jaar van dat er laks gereageerd wordt op de toename van internationale studenten. Als je buitenlandse studenten wilt, dan moet je zorgen dat de randvoorwaarden, zoals huisvesting, in orde zijn. Als er door de instroom van studenten meer ambtenaren nodig zijn bij het inschrijfbureau, dan regel je dat die er komen. Zo moet dat ook gaan met kamers voor internationale studenten.
De bedgarantie is een goedbedoelde noodoplossing, maar het is alléén een noodoplossing. En dan is korting op het collegegeld op zijn plaats. De buitenlandse studenten betalen 10.000 euro om in Wageningen te studeren, dan moet je ze ook een bepaalde kwaliteit bieden en niet met z'n achten wegstoppen in een hotelkamer. Er zijn maatregelen genoeg om hen meer te kunnen bieden, zoals de kazernes in Ede en de recreatieparken in Hoenderloo. En de leegstaande gebouwen van de universiteit kunnen misschien ook versneld geschikt gemaakt worden.'
Vincent Buitenhuis
Directeur van Kences, het overkoepelend samenwerkingsorgaan van studentenhuisvesters
'Wageningen is een bijzondere universiteit, want 80 procent van de studentenpopulatie zit in een kamer van Idealis. Dat maakt de studentenhuisvesting gevoelig voor marktontwikkelingen. Een paar jaar geleden waren de studentenaantallen laag. Toen stonden er kamers leeg en werden er woningen gesloopt. Nu trekt de markt ineens weer aan en moet er als een gek bijgebouwd worden. Daarbij is het moeilijk te voorspellen hoeveel buitenlandse studenten er precies komen.
Ik vind sowieso dat de universiteit alleen dingen moet beloven die ze kan waarmaken, en het eerlijk moet toegeven als ze een bepaald niveau niet haalt. Ik pleit voor betere samenwerking tussen de universiteit en Idealis. De universiteit heeft het beste inzicht in de studentenaantallen. Ze moet dus heel snel openheid van zaken geven over de aanmeldcijfers en alleen een kamergarantie geven als ze die kamers ook daadwerkelijk heeft.
Het grappige is dat wij merken dat vrij veel buitenlandse studenten, met name Chinese, aangeven dat ze het juist prettig vinden om onzelfstandig op kamers te gaan. Die zetten op hun aanmeldformulier dat ze het liefst een kamer met anderen delen. Dus voor een deel van de studenten is alleen zo'n bedgarantie helemaal niet zo gek.'
Joel Khobondo
masterstudent Animal sciences, uit Kenia
'Ik studeer nu acht maanden in Wageningen en zit vanaf het begin aan de Bornsesteeg. Ik heb dus zelf niet meegemaakt hoe het is om met z'n zessen in zo'n hotelkamer te zitten. Het is goed dat de universiteit kamers beschikbaar stelt, want het is voor een student uit het buitenland moeilijk om hier een kamer te vinden. Maar het is wel belangrijk eerlijk te zeggen dat ze die kamer moeten delen. In dat hotel hadden de studenten totaal geen privacy. Misschien is het beter als de universiteit eerst kamers regelt, voordat ze de studenten laat komen.'
Karmijn van den Berg
Voorzitter WSO, de Wageningse studentenvakbond
'Het principe van de bedgarantie vinden we natuurlijk belachelijk, maar het heeft geen zin voor ons om heel hard 'boe!' te roepen. Het is jammer dat het zover heeft moeten komen, maar de informatievoorziening voor internationale studenten is er wel op vooruit gegaan. Vorig jaar was er in de praktijk ook al een bedgarantie in plaats van een kamergarantie, alleen wisten de studenten dat niet.
We zien dat de universiteit heel hard bezig is om een oplossing te vinden voor het probleem. Dit jaar zijn er voor het eerst gesprekken op gang gekomen tussen de universiteit en Idealis; die hebben de laatste tijd alleen maar met elkaar overhoop gelegen en elkaar verwijten gemaakt. Nu is er beweging gekomen en zijn er plannen om te bouwen. Daarvoor moet er wel het bestemmingsplan voor de campus gewijzigd worden, dus er gaat nog wel wat tijd overheen. Maar ze zijn in ieder geval op de goede weg en dat geeft ons hoop.'