Nieuws - 1 januari 1970

'Geen kabouters in Wageningen'

Het onderzoeksproject Bioveem is wetenschappelijk verantwoord. Dat schrijft bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen in een reactie op het artikel ‘Voor kabouters, bel Wageningen’, dat zaterdag in de Volkskrant stond.

In het artikel werd het project Bioveem van onder andere de Animal Sciences Group op de korrel genomen. In dat onderzoek bij biologische bedrijven werkt energetisch adviseur Jan Jorink mee. Hij verlost boeren op hun verzoek van aardmannetjes. 'Ze vinden het soms niet prettig dat er een stal bovenop hun huis is gebouwd. Ik verzoek ze dan beleefd te vertrekken. Daarvoor bemiddel ik met engelen die de natuurwezens komen ophalen', aldus Jorink in de Volkskrant.
Dr. Ina Pinxterhuis, projectleider van Bioveem wil geen nadere toelichting geven. Ze heeft met de afdeling communicatie afgesproken geen uitspraken meer over haar onderzoek te doen totdat de resultaten worden bekendgemaakt, naar verwachting in de loop van dit jaar.
In een persverklaring met de titel 'Geen kabouters in Wageningen' heeft bestuursvoorzitter Aalt Dijkhuizen laten weten dat het artikel ten onrechte de suggestie wekt dat het onderzoeksproject niet wetenschappelijk verantwoord is. 'Eén van de vragen van veehouders heeft betrekking op de zin of onzin van de energiebalans op het bedrijf. De vraag aan Wageningen UR is dit via een wetenschappelijk experiment te onderzoeken. Mochten er significante verschillen zijn tussen de bedrijfsresultaten van de veehouders die zich met deze, in de ogen van sommigen, zweverige praktijken bezighouden en de resultaten van bedrijven met meer gangbare methodes, dan kan dat aanleiding zijn voor nader onderzoek om de feitelijke oorzaken van de verschillen vast te stellen.' / KV

Zie ook: 'Een wichelroede hoort hier niet thuis'