Nieuws - 1 januari 1970

Geen kaasschaaf - dat is de herstructuring van de lafhartige

Geen kaasschaaf - dat is de herstructuring van de lafhartige

Geen kaasschaaf - dat is de herstructuring van de lafhartige

In de zonovergoten directiekamer van de Suiker Unie in Breda, waar WUR-voorzitter prof. dr Cees Veerman commissaris is, geven Veerman en rector prof. dr Cees Karssen een toelichting op het nieuwe instellingsplan van de Landbouwuniversiteit. Ten opzichte van het conceptplan Krachtig op Koers sneuvelen er zes leerstoelen en dertig arbeidsplaatsen minder en gaat het bestuur flink investeren, met name in het onderwijs


Het bestuur heeft de afgelopen maanden serieus geluisterd naar de kritiek op Krachtig op Koers, steekt Karssen van wal, en heeft in het onderwijs twee veranderingen aangebracht. Er komt toch een gammaopleiding Ontwikkelingsstudies, en Milieukunde keert terug als kopstudie. Dit hebben we vertaald naar het leerstoelenplan; er blijven meer leerstoelen in de milieu- en de sociale wetenschappen.

In dit instellingsplan is sterk geredeneerd vanuit het onderwijs; het onderzoek lijkt nauwelijks een rol te spelen

Karssen: In de strategische visie van Wageningen UR kwam het onderzoek nadrukkelijk aan bod en kregen we als kritiek dat we weinig aandacht aan het onderwijs besteedden. Het was dus niet nodig om de onderzoeksparagraaf in de strategische visie te herdenken.

Veerman: Uit de financiële cijfers blijkt dat we flink gaan vernieuwen in het onderwijs. Er komt een nieuw onderwijsmodel en we gaan veel investeren om Wageningen aantrekkelijker te maken voor nieuwe studenten. Zo willen we voorkomen dat het plan alleen een inkrimping betekent.

U investeert flink, er wordt minder bezuinigd: er is geld

Veerman: Nou, we zeggen nog steeds 255 formatieplaatsen de wacht aan. Dat waren er eerst 285, maar we handhaven nu zes leerstoelen meer dan vorig jaar. Belangrijker is: het geld wordt nu anders besteed. Krachtig op Koers was een ingrijpend plan om investeringsruimte voor de universiteit te creëren, en we doen in dit plan de investeringen. Als gevolg stijgt onze liquiditeit nauwelijks. Maar belangrijker is: we herpositioneren de universiteit fundamenteel.

Waar dient die herpositionering toe? Gaat het hier om het herwinnen van de maatschappelijke positie, waarover de rector tijdens de dies sprak?

Veerman: Naast onderwijs en onderzoek heeft de universiteit een maatschappelijke verantwoordelijkheid; ze moet positie durven innemen. Dat moet meer gebeuren, het gaat om een cultuurverandering om tot meer initiatieven te komen. Neem het onderzoeksinstituut Center in Tilburg. Daar zit een enorme schwung in, dat is een bruisend amalgaam van mensen, die zijn van een provinciaal faculteitje gegroeid naar de economentop. De mensen daar blijven niet binnen de eigen kaders, ze gaan naar buiten en nodigen buitenlandse topmensen uit. In Wageningen hebben we dat te weinig, we krijgen te weinig buitenlandse hoogleraren op sabbatical leave binnen. Die verandering willen we. En geen kaasschaaf - dat is de herstructureringsmethode van de lafhartige. Dan regeert de kalender: je wacht tot de mensen met pensioen gaan.

De reservering voor sociaal beleid bedraagt twintig miljoen. Bij Krachtig op Koers werd gesteld dat dit bedrag aan de krappe kant is

Veerman: We schatten in dat het genoeg is. We geven nu een niet-ontslag-garantie: niemand hoeft gedwongen weg. We kijken of mensen elders aan het werk kunnen, ook binnen de organisatie, of met vervroegd pensioen willen. Het gaat om mobiliteit en daar verlangen we medewerking bij van het personeel. We gaan niet de beurs trekken en zeggen: ga maar thuis zitten. Als mensen iets anders willen, hun werk willen verzelfstandigen - prima, pak het op.

De bezuinigingen bij de faculteit zijn uitgewerkt, de herstructurering van het bestuurscentrum nog steeds niet. Waarom?

Karssen: We schieten flink op op dat terrein. Op 1 april is het plan af voor welke functies er op het centrale bureau blijven, op basis van het principe decentraal, tenzij. Dan volgt de inspraak en de personele invulling. Voor 1 oktober hopen we de poppetjes op hun plaats te hebben.

Veerman: In het financiële hoofdstuk staat nog steeds dat het stafbureau veertig procent moet krimpen. Ik ben geneigd daar krachtig aan vast te houden.

Eind november wilde u opschieten, binnen een maand moest het definitieve plan er liggen. Het heeft wat langer geduurd

Veerman: Ja, dat was in strijd met mijn aard. We hebben straks bijna een jaar nodig gehad om een externe schok op te vangen. Nu weet ik wel, we zijn geen bedrijf, maar ik vind dat vrij lang duren. Maar als de organisatie dat vraagt, zal Veerman zich moeten schikken.

Karssen: De tijd was nodig om de voorstellen goed te bespreken en draagvlak te krijgen voor het plan. Ik denk dat dat draagvlak nu vrij snel zal groeien.

Was Krachtig op Koers niet vooral een kwestie van de zaak opschudden, zoals u in een interview aangaf?

Veerman: Opschudden was nodig. We hadden een budget cut van tien procent en afnemende studentenaantallen, de andere universiteiten keken hoe ze Wageningen konden verdelen en de partner in Wageningen UR, DLO, wilde weten of de universiteit wel op orde was. Dan is de stormbal nodig, er moet wat gebeuren, de organisatie moet zichzelf vernieuwen.

Karssen: Veel mensen op de universiteit delen die gedachte.