Nieuws - 1 januari 1970

Geen hardere sancties tegen fraude

Betere voorlichting. Daarmee willen de examencommissies in Wageningen de toegenomen fraude tijdens examens bestrijden. Ze komen niet met hardere sancties, maar willen docenten en studenten eerst wijzen op de regels. Ook werken ze aan een protocol voor het surveilleren tijdens tentamens.

De examencommissies in Wageningen vergaderden afgelopen week over nieuwe maatregelen, nadat deze zomer weer studenten werden betrapt met aantekeningen in hun woordenboeken. In eerste instantie willen ze vooral de informatievoorziening naar docenten en studenten verbeteren.
Dr. Paul Berentsen van de examencommissie Maatschappijwetenschappen: ‘Door de regels weer onder de aandacht te brengen, hopen we onduidelijkheden weg te nemen over wat wel en niet is toegestaan tijdens examens. Zo zijn woordenboeken wel toegestaan, maar mogen vertaalcomputers alleen met uitdrukkelijke toestemming van de examinator worden gebruikt.’ Ook overwegen de examencommissies een protocol voor surveilleren in te voeren. Berentsen: ‘Studenten moeten weten dat er een redelijke pakkans is.’
Hoogleraar Criminologie prof. Frank Bovenkerk van de Universiteit Utrecht toonde onlangs aan dat die pakkans momenteel klein is. Het aantal studenten dat tijdens de studie wel eens heeft gefraudeerd is vele malen groter dan de cijfers van examencommissies doen vermoeden, zo blijkt uit de resultaten van een onderzoekje dat hij deze zomer publiceerde. Daarin geeft zo’n driekwart van de ondervraagde studenten toe wel eens te hebben gespiekt, overgeschreven of meegelift tijdens groepswerk.
Bovenkerk verklaart dit hoge cijfer met behulp van de gelegenheidstheorie. Die stelt dat er altijd wel ‘gemotiveerde daders’ zijn om het delict te plegen. En met de toenemende technische mogelijkheden en de massaliteit van het hedendaagse onderwijs neemt het aantal gelegenheden toe. In een interview met de Utrechtse universiteitskrant Ublad stelt Bovenkerk: ‘Studenten die ervoor kiezen de universiteit beschouwen als een diplomafabriek hebben weinig aanleiding om geen studiefraude te plegen.’ Hij ziet niets in maatregelen als strengere straffen. ‘Zolang de pakkans klein is, is de hoogte van de strafmaat niet van belang, zo weten we’, aldus Bovenkerk.
In dit licht staat ook de beslissing van de examencommissies om niet over te gaan tot verzwaring van de sancties. Momenteel zien studenten die betrapt worden op spieken hun tentamen ongeldig verklaard en mogen ze de eerstvolgende tentamenmogelijkheid niet meedoen.
Staatssecretaris Rutte liet deze week in een interview met het maandblad Opzij een heel ander geluid horen. Als het aan hem ligt, kunnen studenten die hun scriptie overschrijven een andere studie gaan zoeken. Rutte werkt momenteel aan een nieuwe wet op het hoger onderwijs en onderzoek. Nu staat in die wet nog dat examencommissies studenten die frauderen maximaal een jaar mogen uitsluiten van tentamens. / JH