Nieuws - 13 mei 2011

Geen extra vergoeding voor voltijdsbestuurders

Studenten die door een bestuursjaar de langstudeerboete krijgen opgelegd, hoeven geen extra bijdrage vanuit de universiteit te verwachten. Dat is de uitkomst van overleg tussen de studentenraad en de raad van bestuur.

De raad van bestuur vindt dat er al genoeg is gedaan door in de bezuinigingsronde de FOS (Financiële Ondersteuning voor Studenten) met rust te laten. Uit dit fonds krijgen bestuurders van de grote studentenorganisaties geld om de studievertraging te compenseren. Daarnaast is er volgens de universiteit echt geen geld meer.
Halbe-heffing
Bestuursleden van studentenorganisaties zoals de studentenraad, de grote studentenverenigingen en de sportstichting, leggen voor een jaar hun studie stil om zich fulltime te wijden aan hun bestuurstaken. Deze voltijdsbestuurders lopen daardoor hoe dan ook studievertraging op. Daarnaast krijgen ze voortaan te maken met de zogeheten Halbe-heffing, een boete voor langstudeerderss die kan oplopen tot drieduizend euro.
Speciaal potje
Compensatie van de Halbe-heffing uit de FOS blijkt niet haalbaar. De studentenraad heeft de achterban gevraagd akkoord te gaan met een hogere vergoeding voor voltijdsbestuurders door binnen de FOS een speciaal potje te creëren. Maar de achterban wijst dit af. Zij vreest onder meer dat de financiële compensatie voor andere organisaties daardoor in het gedrang komt.
1000 euro
De studentenraad klopte daarop bij de RvB aan om duizend euro van de langstudeerboete op zich te nemen. In totaal zou het dan gaan om een bedrag van 60.000 euro. Een redelijk klein bedrag vindt de studentenraad, zeker gezien de vergoeding die studenten krijgen die de tweejarige master bij Social Sciences gaan volgen. Zij krijgen het tienvoudige, aldus de studentenraad. De studenten bezinnen zich nog op verdere stappen, maar vrezen dat alle mogelijkheden zijn uitgeput.