Nieuws - 1 januari 1970

Geen extra geld voor beheer collecties

De raad van bestuur wil geen extra geld uittrekken voor het beheer van de wetenschappelijke collecties van Wageningen UR. Het rapport Wagenings Academisch Erfgoed, waarin wordt geadviseerd dat juist wél te doen, wordt om die reden nog niet vrijgegeven. Het zou eerst een ‘vertaling’ moeten ondergaan.

Het rapport van een projectgroep onder voorzitterschap van voormalig IAC-medewerker Henk Egberts is al in december aangeboden aan de raad van bestuur. In het advies wordt voorgesteld 49 collecties te bestempelen als Wagenings academisch erfgoed. 51 collecties zouden dit stempel niet verdienen. Het gaat bij de erfgoedcollecties bijvoorbeeld om insectenverzamelingen, botanische tuinen, beeldende kunst en universitaire geschiedenis.
De commissie schat de huidige beheerkosten van de collecties op ruim 1,6 miljoen euro per jaar. Voor ongeveer een half miljoen euro hiervan is nu al geen dekking. Dit tekort drukt op de rekeningen van leerstoelgroepen en instituten. Voor een ‘acceptabel beheer’ zou bovendien een extra bijdrage van bijna een half miljoen euro nodig zijn. Daarnaast zou eenmalig ruim een miljoen euro nodig zijn voor het wegwerken van achterstallig onderhoud.
Ab Groen, stafdirecteur Onderwijs en onderzoeksstrategie, laat weten dat dit geld niet beschikbaar is. Dat is de belangrijkste reden waarom het rapport nog niet is verspreid. ‘We hebben waardering voor het werk dat het projectteam heeft gedaan, maar met name de vraag naar meer geld voor collectiebeheer past niet in deze tijd.’
Een andere belangrijke aanbeveling is om een curator aan te stellen. Egberts hoopt dat deze aanbeveling alsnog wordt overgenomen. ‘Wij snappen ook dat er weinig geld is, maar dit hoeft de organisatie niet veel te kosten. De bibliotheek heeft aangeboden om iemand vrij te maken voor deze functie.’ Bibliothecaris Dick van Zaane bevestigt dit.
Het rapport signaleert dat de concentratie van leerstoelgroepen op De Born een serieuze bedreiging vormt voor het Wagenings Academisch Erfgoed. Veel waardevolle collecties zijn nu weggestopt in allerlei hoeken en gaten en bungelen in de verhuisplannen onderaan op de prioriteitenlijst. ‘Wageningers houden van opruimen. Helaas heeft dat in het verleden tot vernietiging van objecten en verzamelingen geleidt’, zo stelt het rapport. De raad van bestuur krijgt daarom het ‘dringende advies’ snel iemand, bij voorkeur de centraal aangestelde curator, te belasten met de coördinatie van de verhuizing van de collecties.
Verschillende bronnen bevestigen dat het vertrouwelijk verklaren van het rapport ook te maken heeft met een incident bij bodeminstituut ISRIC. In juni 2005 belandde bij een interne verhuizing een collectie onvervangbare bodemmonsters in een afvalcontainer. Op het nippertje kon een deel worden gered, maar een aantal zakjes met bodemmonsters raakte wel ernstig beschadigd. Het opnieuw verzamelen van de bodemmonsters, die over de gehele wereld zijn ingezameld, zou uiterst kostbaar zijn. Het ISRIC en de raad van bestuur willen op dit moment niets zeggen over de geschatte schade en de onderhandelingen. De emeritus hoogleraar bodemkunde prof. Johan Bouma is als adviseur bij de kwestie betrokken en verwacht dat beide partijen ‘er binnen een maand uit zullen zijn.’
Het aangepaste rapport over de collecties wordt eind maart verwacht. / GvM