Nieuws - 1 januari 1970

Geen dijken maar mangroven nodig in Vietnam

Geen dijken maar mangroven nodig in Vietnam

Geen dijken maar mangroven nodig in Vietnam


Vietnam moet de mangroven beschermen en nieuwe mangroven aanplanten als
relatief goedkope manier om rivierwater te zuiveren en kusterosie door
cyclonen te beperken. Dat zegt dr Henk Wösten van Alterra.

,,In Vietnam heerst de tendens kusten niet op een natuurlijke maar op een
meer Delftse manier te beschermen; door dijken en andere kustweringen aan
te leggen'', vertelt Wösten. ,,Terwijl ik denk dat de Vietnamezen een
groene aanpak moeten volgen. Het beschermen en aanplanten van mangroven is
over het algemeen goedkoper en effectiever.''
Wösten heeft onderzoek gedaan in de wijde riviermond van de Rode Rivier in
het noorden van Vietnam. Dit mangrovegebied staat onder toenemende druk van
de oprukkende bevolking. Dat de mangroven tijdens stormen waardevol kunnen
zijn als buffer tegen de enorme kracht van de zee en als natuurlijk
zuiveringssysteem, is bekend, maar tot nu toe zijn nauwelijks metingen
verricht om deze functies te kwantificeren. Wösten heeft hiermee een begin
gemaakt. Het onderzoek is onderdeel van een project van de Stichting voor
Wetenschappelijk Onderzoek van de Tropen, gericht op de mangroven van
Vietnam, waaraan ook de Universiteit Utrecht en de Universiteit van
Amsterdam deelnemen.
,,De zuiverende werking van de mangroven blijkt goed aantoonbaar bij
fosfaat en stikstof'', vertelt Wösten. Deze vervuilende stoffen zijn
afkomstig van landbouwgebieden in Vietnam en China en stromen via de Rode
Rivier naar zee. Wöstens metingen wijzen uit dat de Rode Rivier negen
millimol stikstof per kubieke meter water bevat. De zee bevat 1,5 millimol
per kubieke meter. ,,Het verschil komt doordat de mangroven stikstof uit de
rivier opnemen. En niet alleen zuiveren ze het rivierwater van nutriënten,
ze filteren ook pesticiden uit het water.''
Wösten voorziet dat de slinkende mangroven een toenemende invoer van
vervuilende stoffen te verwerken krijgen. De lozing van afvalwater in de
Rode Rivier zal waarschijnlijk toenemen. Wösten berekende dat de mangroven
deze toenemende aanvoer niet kunnen bijhouden.
Een aantal organisaties, zoals het Deense Rode Kruis, heeft op beperkte
schaal mangroven aangeplant in het uitmondingsgebied van de Rode Rivier en
in de Mekongdelta in het zuiden van het land. Maar tegelijkertijd rukken de
rijstvelden en viskwekerijen op. De groeiende bevolking kapt de mangroven.
,,De overheid wil de aanplant van mangroven stimuleren, maar er is ook de
druk om nieuw land te ontginnen. Dat is een groot dilemma.''
Wösten hoopt dat zijn onderzoeksresultaten uiteindelijk ertoe bijdragen dat
de Vietnamese overheid meer prioriteit gaat stellen aan het behoud en
uitbouwen van mangroven. De onderzoeksinstituten waarmee hij heeft
samengewerkt, het Institute for Hydrology & Meteorology en het Centre for
Natural Resources and Environmental Studies in Hanoi, zijn ook actief om
meer harde gegevens te verzamelen over mangroven en de grote waarde hiervan
voor het voetlicht te brengen. | H.B.

Fotobijschrift:
Estuarium bij de Rode Rivier in Vietman. Mangroven in het Vietnamees
kustgebied slinken door de opkomst rijstteelt en viskweek, maar ze zijn
hard nodig in de strijd tegen kusterosie en watervervuiling | Foto Henk
Wösten