Nieuws - 24 april 2017

Geen collegegeldvrij bestuursjaar in Wageningen

tekst:
Linda van der Nat

Wageningse studenten die een fulltime bestuursjaar doen, moeten gewoon collegegeld betalen. Dit heeft de raad van bestuur (RvB) afgelopen vrijdag besloten. Volgens de RvB is de huidige financiële compensatie afdoende. Studentenraadspartij VeSte is teleurgesteld.

Foto: Shutterstock

Een jaar geleden diende de Student Council op initiatief van Veste een voorstel in bij de raad van bestuur om collegegeldvrij besturen in te voeren. Het voorstel hield in dat studenten die een voltijds bestuursjaar doen ingeschreven kunnen blijven staan als student zonder collegegeld te betalen. Volgens Veste is het niet eerlijk dat studenten collegegeld betalen terwijl ze geen onderwijs volgen of gebruik maken van de faciliteiten. Sinds begin dit jaar staat in de wet dat universiteiten het collegegeld van fulltime bestuursleden mogen kwijtschelden.

Voldoende
De raad van bestuur vindt het echter niet nodig om dat op WUR in te voeren. Volgens rector magnificus Arthur Mol is de FOS-regeling, de huidige compensatie, voldoende. Middels deze regeling krijgen studentbestuurders een financiële vergoeding voor de vertraging die ze oplopen: 320 euro per maand voor besturende studenten en het dubbele voor internationale studenten. 'Met het FOS-systeem worden de bestuursstudenten ruim gefinancierd, voor meer dan een half miljoen euro per jaar. Collegegeldvrij besturen brengt aanzienlijke transactiekosten met zich mee en is bovendien niet mogelijk voor internationale studenten.'

VeSte betreurt de beslissing van de RvB. ‘We horen vaak dat mensen een bestuursjaar niet overwegen vanwege financiële redenen’, zegt VeSte-raadslid Daphne de Bruin. ‘Vooral nu het sociale leenstelsel is ingevoerd voelen studenten een grotere financiële druk dan een paar jaar geleden. Als de RvB ervoor had gekozen om collegegeldvrij besturen mogelijk te maken, zou een bestuursjaar veel aantrekkelijker zijn voor studenten.’

Bij andere universiteiten wordt momenteel geëxperimenteerd met 'flexstuderen', waarbij studenten betalen per studiepunt. VeSte vindt het spijtig dat WUR ervoor heeft gekozen niet mee te doen met deze pilot. De raad van bestuur wacht echter met interesse de pilots af die elders worden uitgevoerd, aldus Mol. 'We vinden het een interessante ontwikkeling, maar door de herpositionering, het verlengde dagrooster, de internationale bachelors en de onderwijsvernieuwing zijn de ondersteunende diensten momenteel al zwaar belast. We zien daarom geen mogelijkheid om nu aan deze nieuwe pilot mee te doen.'