Nieuws - 27 september 2012

Geen boete voor AID-bestuur

Ondanks gemor in de Tweede Kamer is hij er echt door: de langstudeerboete. Maar in Wageningen is er een uitzondering.

Studenten die een jaar in het AID-bestuur zitten, hoeven de langstudeerboete niet te betalen wanneer hun AID-werk leidt tot studievertraging. Daarmee zijn ze de enige groep studentbestuurders die voor de maatregel gecompenseerd wordt, bevestigt beleidsmedewerker Liesbeth van der Linden. 'De leden van het AID-bestuur werken in opdracht van de Raad van Bestuur. Ook onder de langstudeerboete moeten voldoende mensen bereid gevonden worden om de klus te klaren.' Buiten het AID-bestuur zijn er nog twee groepen studenten die in aanmerkingen kunnen komen voor een compensatie van de langstudeerboete: studenten die een tweejarige master sociale wetenschappen volgen en studenten bij wie de studievertraging het gevolg is van overmacht, zoals ziekte, een handicap of bijzondere familieomstandigheden.  RG