Nieuws - 14 maart 2013

Geen biertje meer onder de achttien

De leeftijdsgrens voor alcoholische dranken gaat vrijwel zeker naar 18 jaar, per 1 januari 2014. Wat betekent dat voor het studentenleven in Wageningen, waar gezelligheid vaak gepaard gaat met het nuttigen van de nodige biertjes? We gingen op zoek naar enkele antwoorden.

24-beer-cantus.jpg
Waarom gaat de leeftijdsgrens omhoog?
Een brede combinatie van gezondheidsorganisaties heeft daarom gevraagd. Vanwege nieuwe inzichten in de destructieve werking van alcohol op het jonge brein, maar ook omdat het aantal jonge comazuipers sterk toenam de laatste jaren. Het wetsvoorstel komt van CDA, ChristenUnie, SGP en PvdA, maar de meeste partijen steunen het (met uitzondering van PVV en D66).
Wat betekent dit voor het studentenleven in Wageningen?
De nieuwe wet heeft naar verwachting de grootste impact op de AID en de horecafaciliteiten van de grote verenigingen.
Wat vindt de AID daar zelf van?
Het AID-bestuur maakt zich niet heel veel zorgen. Voorheen waren er ook wel eens 15-jarigen (van VHL of STOAS) die geen alcohol mochten. Dat werd met polsbandjes gecontroleerd. Het verschil is dat nu meer introductielopers een 'alcoholvrij' polsbandje zullen dragen. Het AID-bestuur is optimistisch over de gevolgen voor de sfeer: 'De AID is sowieso één groot feest. Ook zonder drank.'
En de verenigingen?
Bij Ceres wordt nu ook al met polsbandjes gewerkt, terwijl alle barmannen en -vrouwen een cursus 'verantwoord alcohol schenken' volgen. Daarbij leren ze om minderjarigen te herkennen. Ook circuleert er een lijst van 18-minners omdat die nu al geen sterke drank mogen. Het bestuur kan zelfs wel begrip opbrengen voor de nieuwe wet: 'Te veel alcohol kan natuurlijk schadelijke effecten hebben, zeker op jonge leeftijd.'
Bij KSV geldt een vergelijkbaar verhaal: er zijn maar weinig leden jonger dan 18 jaar, dus de handhaving is relatief simpel. De leden die bardienst draaien, hebben de bevoegdheid om naar legitimatie te vragen. Bij de komst van de nieuwe wet gaan de verenigingen nog wel bekijken of strengere regels nodig zijn.
Wie gaat de wet eigenlijk controleren?
Handhaving is een taak van de gemeente. Die moet dan wel kunnen beschikken over een zogenaamde boa, een buitengewoon opsporingsambtenaar die een speciale opleiding heeft gevolgd. In principe werken deze boa's under cover, maar deze rijpe ambtenaren zijn in de studentenwereld natuurlijk zo'n opvallende verschijning dat ze nauwelijks hun werk kunnen doen. Daarom is er ook een landelijk team beschikbaar van jongeren (19-23 jaar) met opsporingsbevoegdheid. Maar ook die zullen het in de beslotenheid van de studentenverenigingen niet gemakkelijk hebben.
Moeten de verenigingen zich dan wel zo druk maken?
Toch wel, niet alleen omdat alcohol voor minderjarigen echt slecht is, maar ook omdat de gemeente nog wat andere maatregelen achter de hand heeft wanneer het vermoeden rijst dat een horecagelegenheid zich niet aan de regels houdt (als een minderjarig verenigingslid bijvoorbeeld laveloos bij de eerste hulp wordt binnengebracht). Zo kan ze de verkoop van alcohol tijdelijk stilleggen, de sluitingstijd aanpassen of de handhaving van een minimum toegangsleeftijd eisen.

Dus: geen alcohol meer voor 18-minners?
In principe niet nee. Aan de andere kant: het studentenleven bestaat voor een groot deel uit informele clubjes die hun feesten vieren langs niet-officiële weg. Denk aan de huisfeesten. Of, en zo ja hoe, er ook bij die gelegenheden gecontroleerd gaat worden is nog volstrekt niet duidelijk.