Nieuws - 21 juni 2012

Geen alcohol onder de achttien?

Stelling: De minimumleeftijd voor de verkoop van alcohol verhogen naar achttien jaar is een zinvol plan.

26-JenM-wit-BdG-8196.jpg
 Marlies: In de meeste Europese landen ligt de leeftijdsgrens voor alcohol al op achttien jaar. In Nederland lijkt hier ook steeds meer draagvlak voor te zijn. Terecht wat mij betreft. De laatste jaren is meer en meer bekend geworden over de schadelijke gevolgen van alcohol op jonge leeftijd. Ook is uit onderzoek gebleken dat op jonge leeftijd beginnen met alcohol de kans vergroot op alcoholproblemen op latere leeftijd. Reden genoeg om de leeftijdsgrens naar achttien te laten gaan. Natuurlijk is dit lang niet het enige dat moet gebeuren. Ouders zouden een stuk consequenter moeten zijn op dit gebied. Ook moet de leeftijdscontrole, met name in de supermarkt, een stuk beter. Echter, dit alles neemt niet weg dat ook verhoging van de leeftijdsgrens een goed idee is dat hopelijk bijdraagt aan een oplossing voor alcoholproblemen onder jongen.  

Reactie Jillis: Gelukkig zie je ook dat het probleem eigenlijk bij de ouders en de handhaving van regelgeving ligt. Waarom een leeftijdsgrens verhogen als de huidige al niet wordt nageleefd? Tot zestien jaar is alcohol het meest schadelijk voor kinderen, dus waarom die symboolpolitiek van een nieuwe grens van achttien jaar invoeren?

Jillis: Dit soort regelgeving blijkt keer op keer niet gehandhaafd te kunnen worden door de overheid. De leeftijdsgrens van zestien jaar voor alcohol is niet anders. Keer op keer slagen jongere personen erin om drank te kopen bij de supermarkt of op andere plekken. Het verhogen van de minimumleeftijd naar achttien jaar getuigt - zoals helaas maar al te vaak - van grote politieke naïviteit. De gedachte is dat het probleem van drinkende jongeren zich zo vanzelf oplost.
De focus moet liggen op het handhaven van de huidige leeftijdsgrens. Daarnaast goede voorlichting en ouders er toe te zetten dat ze hun ouderlijke taak goed uitvoeren en zorgen dat hun kinderen weinig tot niets drinken. Nogmaals, daarvoor moet je een andere weg bewandelen.

Reactie Marlies: Natuurlijk is verhoging van de leeftijdsgrens slechts een deel van de oplossing en moet er inderdaad meer gebeuren. Echter, uit meerdere onderzoeken is gebleken dat het wél een effectief middel is. Er wordt een duidelijk signaal afgegeven: jong drinken is niet oké.