Nieuws - 1 januari 1970

Geen afstudeervak in derde studiejaar

Geen afstudeervak in derde studiejaar

Geen afstudeervak in derde studiejaar

Met de invoering van het MSc/BSc-model zal de structuur van de Wageningse opleidingen niet drastisch veranderen. Dat blijkt uit het voorstel dat de raad van bestuur deze week heeft voorgelegd aan de studenten- en ondernemingsraad. In eerdere versies van het onderwijsplan stond in het derde jaar een afstudeervak geroosterd, maar in het model van de raad van bestuur zijn de afstudeervakken, de stage en het beroepsvoorbereidend blok in de laatste twee jaar (MSc-deel) van de opleiding geplaatst, net als nu. In de kandidaatsfase (BSc) zullen studenten net als nu in de eerste jaren van de opleiding vakken volgen

Nieuw is wel dat de kleine vakken bijna geheel zullen verdwijnen. Verreweg de meeste vakken zullen vier of acht studiepunten beslaan. Studenten van de nieuwe Wageningse opleidingen krijgen weer drie examenkansen per jaar. De universiteit beperkte het aantal examenkansen eerder tot twee per jaar, omdat dat studenten zou dwingen zich beter voor te bereiden op tentamens. Die beslissing stuitte op veel weerstand bij studenten

De minimale vrije onderwijskeuze voor studenten wordt volgens het voorstel iets groter; 26 studiepunten tegen 21 punten nu. Die vrije keuze moeten de studenten ondermeer gebruiken om zich voor te bereiden op de minor, het kleine afstudeerproject van minimaal drie maanden in de MSc-fase. Studenten zijn in principe vrij in de keuze van hun minor. Voor de gammarichtingen wil onderwijsdirecteur prof. dr Bert Speelman afwijken van die norm. Studenten van die richtingen moeten verplicht een afstudeerproject doen bij een natuurwetenschappelijke opleiding. K.V