Nieuws - 28 maart 2013

Geen BSA voor ouderejaars

Een bindend studieadvies voor tweede- en derdejaars studenten, zoals minister Bussemaker voorstelt, is voor Wageningen nog een paar bruggen te ver. Wel koerst de universiteit eindelijk op een bindend studie-advies voor eerstejaars aan.

Onderwijsminister Jet Bussemaker geeft hogescholen en universiteiten de mogelijkheid om te experimenteren met een bindend studieadvies (bsa) in het tweede en derde studiejaar. Het bsa houdt in dat studenten die niet genoeg punten halen, kunnen vertrekken.
Sommige universiteiten, zoals de Universiteit Leiden, gaan direct experimenteren met de uitbreiding van het bsa. Voor Wageningen University ligt dat echter anders, daar is zelfs nog geen bsa in het eerste jaar. 'Wij zijn lang dissident geweest', zegt Tiny van Boekel, directeur van het Onderwijsinstituut van Wageningen University. 'Er werd lang gezegd dat wij het niet nodig hebben. De meeste studenten kiezen heel bewust voor Wageningen en zijn erg gemotiveerd. Maar we denker er nu toch over na, in het belang van de studenten zelf. Het kan een manier zijn om studenten te helpen sneller op de juiste plek terecht te komen. Nu het sociaal leenstelsel en de harde knip eraan komen is dat erg belangrijk.'
Een werkgroep brengt nog voor de zomer advies uit over de invoering van een bsa in Wageningen. Als het er komt, gaat het waarschijnlijk per september 2014 in. 'De grens komt mogelijk ergens tussen de 30 en 42 studiepunten te liggen', aldus Van Boekel. Ook is er nog discussie of het bsa in het eerste of tweede studiejaar moet komen.
De plannen van Bussemaker zijn in ieder geval nog een paar bruggen te ver voor Wageningen. Van Boekel: 'Als studenten het eerste jaar eenmaal gepasseerd zijn, halen ze het in de meeste gevallen wel.'
De studentenraad is blij met dat inzicht. 'Een bsa na het eerste jaar maakt het ontzettend lastig om iets naast je studie te doen, zoals een eigen onderneming, bijbaan, commissie- of bestuurswerk', meent studentenraadslid Esther van Vliet van VeSte. Of Veste een bsa in het eerste jaar steunt, zal volgens haar afhankelijk zijn van de invulling.