Nieuws - 8 april 2016

‘Geef pluim voor zoutvermindering’

tekst:
Rob Ramaker

Langzaam daalt de hoeveelheid zout in levensmiddelen. Maar niet overal en niet overal even snel. Charon Zondervan ziet mogelijkheden om levensmiddelenbedrijven te stimuleren tot meer zoutvermindering.

Foto: Tim Sackton

Over de hele linie daalt het zoutgehalte van levensmiddelen licht, meldt de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA), maar er zijn dissonanten. Sauzen bevatten bijvoorbeeld meer zout dan voorheen en binnen productcategorieën zitten grote verschillen. Charon Zondervan, programmaleider Healthy & delicious foods, pleit voor het bekendmaken van de geteste producten.

Hoe ontstaan de grote verschillen binnen productgroepen?

‘Neem diepvriespizza’s. Een deel wordt geproduceerd in opdracht van Nederlandse supermarkten die zich hebben aangesloten bij het convenant om minder zout te gebruiken. Maar ondertussen komen er ook pizza’s van grote buitenlandse bedrijven op de markt. De receptuur hiervan is niet afgestemd op Nederlandse smaak, convenanten et cetera, maar alleen op regelgeving. Daar kun je natuurlijk niet alles op afschuiven. Afspraken tussen overheid en bedrijfsleven worden vaak gemaakt met brancheorganisaties en niet alle bedrijven zijn daar lid van. Zeker voor traditionele producten wordt soms relatief veel zout gebruikt. Je kunt je echter afvragen hoe erg dat is.’

Shaming, maar vooral ook faming stimuleert bedrijven te minderen met zout.
Charon Zondervan

Hoezo?

‘De doelstelling is om Nederlandse burgers minder zout te laten eten. De NVWA maakt echter alleen bekend of producten meer of minder zout bevat dan eerder, niet hoe populair ze zijn. Als de NVWA de productnamen bekendmaakt, kun je inschatten wat het effect is op zoutconsumptie.’

En dat vindt u een goed idee?

‘Ja. Shaming, maar vooral ook faming stimuleert bedrijven te minderen met zout. Bedrijven die het goed doen, zouden een pluim moeten krijgen. Want let wel: het gaat hier niet om wetgeving maar om vrijwillige afspraken. Bedrijven nemen risico’s door hun receptuur aan te passen. Het is duurder – zout kost bijna niets –, ze moeten labels aanpassen, onderzoek doen en misschien vinden consumenten producten minder lekker.’

Is het dan zo lastig minder zout te gebruiken?

‘Verminderen met 10 procent is makkelijk. Dat kun je stilzwijgend doen zonder dat iemand het merkt. Bij 20 tot 30 procent wordt het technisch uitdagend. Dan moet je gaan nadenken over het productdesign en de marketing. Wil je marketen als een product met minder zout of niet?’