Nieuws - 23 juni 2011

Geding over sluiting proefboerderij Spelderholt

De ondernemingsraad van de Animal Sciences Group heeft zich tot de Ondernemingskamer in Amsterdam gewend om de sluiting van het pluimveeproefbedrijf Spelderholt tegen te houden.

De raad is het niet eens met de reden voor de sluiting. 'Door de nieuwe huisvestingstarieven is het proefbedrijf opeens verliesgevend geworden, terwijl het gebouw volledig is betaald door provincie en ministerie', zegt OR-secretaris Henk Stormink. Daarnaast vindt de OR het onrechtvaardig dat de proefaccomodatie Schothorst taken overneemt, zonder het personeel de kans te geven om mee komen. De Ondernemingskamer behandelt de zaak op 7 juli.  AS