Nieuws - 1 januari 1970

Gebruik spaarpotten leerstoelgroepen voor onderwijs

Gebruik spaarpotten leerstoelgroepen voor onderwijs

Gebruik spaarpotten leerstoelgroepen voor onderwijs

De LUW moet de onderwijsvernieuwing bekostigen met de financiële reserves van de leerstoelgroepen. Dat stelde de studentenraad op 28 januari. De leerstoelgroepen en departementen van de universiteit hebben een financiële reserve van ongeveer veertig miljoen gulden. De centrale rekening van de universiteit staat zeventig miljoen gulden in de min. Om in de komende jaren toch geld te hebben voor onderwijsvernieuwing, wil de studentenraad daarom een beroep doen op de reserves van de leerstoelgroepen

Ir Kees van Ast, vice-voorzitter van de raad van bestuur, reageerde positief op het studentenvoorstel en noemde het een serieuze optie die we in de raad van bestuur moeten bespreken. Volgens Van Ast zijn de komende jaren tientallen miljoenen nodig voor investeringen. De universiteit heeft volgens hem de laatste jaren te weinig geïnvesteerd in informatietechnologie, gebouwen en onderwijsvernieuwing. K.V

Waar zitten de spaarpotjes van de LUW?

DepartementenFondsen

Plantenwetenschappen1,1

Plantenveredeling en gewasbesch.2,1

Dierwetenschappen4,4

Omgevingswetenschappen10,1

Economie en management3,4

Sociale wetenschappen2,9

Agro-, milieu- en systeemkunde1,7

Biomoleculaire wetenschappen5,2

Levensmiddelentechn. en voeding4,7

Onderzoekscholen3,5

Onderwijsinstituten0,7

Totaal40,9


Bron: concept begroting LUW 1999