Nieuws - 25 april 2018

Gebruik proefdieren blijft dalen

tekst:
Roelof Kleis

De onderzoekers van WUR gebruiken steeds minder proefdieren. De jongste cijfers laten een daling zien van 9 procent. De kip is het meest gebruikte proefdier.

©Guy Ackermans

In totaal werden in 2016, het laatste jaar waarover is gerapporteerd, 30.512 proefdieren gebruikt. Dat zijn er ruim 3000 minder dan een jaar eerder. De universiteit gebruikte 7221 proefdieren, de instituten 23.291. Voor de universiteit betekent dat een afname van 20 procent. De instituten komen op een daling van 6 procent.  

Ingewikkelder
Het proefdiergebruik vertoont al jaren een dalende trend, maar daalde vooral sterk vanaf 2015, een jaar nadat de nieuwe Wet op de dierexperimenten van kracht werd. De wet maakte het vergunningentraject ingewikkelder en duurder. De overheid wil dat in 2025 een flink deel van het onderzoek proefdiervrij is. Dat alles weerspiegelt zich volgens proefdierdeskundige Rob Steenmans in de dalende trend.

Ook de nog niet vrijgegeven cijfers voor 2017 laten volgens hem die trend zien, zij het in mindere mate dan voor 2016.  Steenmans: ‘Desondanks is het bij Carus, onze faciliteit voor dierproeven, drukker dan ooit. Er zijn veel experimenten met dieren die formeel geen dierproeven zijn, omdat de dieren geen ongerief ondervinden van het onderzoek.’

Hazelwormen
De proefdieren in WUR-onderzoek zijn vooral vissen, kippen en muizen. Maar op het palet van de universiteit staan ook 30 katten, 20 kikkers en 2 paarden, terwijl de instituten melding maken van proeven met fretten, wilde zwijnen en hazelwormen. Bij de cijfers van de instituten is de monitoring van de visserij buiten de cijfers gelaten. Wageningen Marine Research ving voor deze overheidstaak 25.429 vissen. Sinds 2014 zijn die vissen volgens de wet een proefdier.